správa/oznam

ŠTK - predseda Kooš A

11/08/2018. Vylosovanie všetkých súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2018-2019 nájdete na stránke všetky góly v jednej sieti / futbalnetsfz.sk/

12/08/2018. Potvrdzovanie súpisiek pre mužstvá dospelých a mládeže  FK Radnovce, FK Veľký Blh, FK Muráň, FK Hajnáčka, FK Lenártovce, FK Revúčka, FK Rim. Janovce, FK Ožďany  sa uskutoční 22.08.2018 od 15,3o-do 16,oo hod., /streda/ v kancelárii ObFZ na štadióne MŠK R. Sobota, /predložiť 2 x /.

13/08/2018. Upozornenie pre FK na povinnosť: pohárové stretnutia musia byť spracované v systéme I S S F / súpisky a ostatné náležitosti ako MFZ/ ,nie je povinnosť vyhotoviť záznam . Hráči a funkcionári musia mať zaplatený členský poplatok pre súťažný ročník 2018-2019 !!!

14/08/2018. ŠTK na základe rozhodnutia Výkonného výboru konaného dňa 16.8.2018  uzatvára futbalový štadión v  Uzovskej Panici,  kvôli nesplnenie podmienok pre štart do nového súťažného ročnika na prvé dva domáce MFZ tak pre dospelých ako aj dorast. Stretnutia 1 a 3 kola odohrajú na ihriskách súpera a v jarnej časti odohrajú na domácom ihrisku.

15/08/2018  Následná kontrola futbalových štadiónov sa vykoná 13.9.2018 (FK Uzovská Panica, FK Radnovce)

Podmienky na základe kontroly štadiónov.

 Radnovce – dokončiť sociálne zariadenia (sprchy), lavičky v šatniach a vymaľovať šatňu   hostí.                            

 –odstrániť skalky pri budove hraničiacej z hracou plochou

-pripraviť hraciu plochu (poliať, zvalcovať)

Uzovská Panica – kompletná rekonštrukcia spŕch a sociálnych zariadení tak pre hostí aj rozhodcov.

                              -dokončiť ohradenie hracej plochy

                              -vymaľovať šatňu hostí

                              -zamedziť prístup z tribúny k lavičke hostí

                             -zabezpečiť pokojný odchod z hracej plochy rozhodcom a mužstvám

                             -skvalitniť hraciu plochu

16/08/2018  Kontumuje  stretnutie pohára ObFZ FK Radnovce- FK Uzovská Panica 0:3 podĺa súťažného poriadku článku 82 bod b a článku 68/4.

17/08/2018 Prihlášky do súťaže ligy prípraviek poslať do 23.8.2018 na mail koos.adrian@zoznam.sk alebo cez ISSF.

 

KR - V. Parobek 

1. Náhradné fyzické previerky R a náhradný seminár R a DZ sa uskutoční 24.08.2018 o 16,oo v priestoroch ObFZ R. Sobota na štadióne MŠK R. Sobota.

2.Upozorňujeme R a DZ že bez zaplateného poplatku členský príspevok 2018-2019 /moje členské  v systéme I S S F/ R a DZ bude evidovaný ako neaktívny. R a DZ ktorí nemajú členské preukazy  musia cez systém požiadať SFZ o vydanie  preukazu. Nahrať fotografiu do žiadosti  3,5 x2,5  cm.  Matrika potvrdí žiadosť o vydanie preukazu.    
 
 
Zo sekretariátu
sekretár ObFZ od  23.08. do 3.09.2018   čerpá dovolenku.  Matričné úkony bude vykonávať Csaba Rybár.
Top