správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth 

Zasadnutie -  zvolávam na deň  15.02.2017 na 14,oo hodín 

KR – V, Parobek  

1/ Seminár DZ,DS  sa uskutoční 17.03.2017 v Rimavskej Sobote  na štadióne MŠK .  Program seminára bude zverejnený v sekcii prípravy a tabuľky  R a DZ.  Účastnícky poplatok  5 -€.  Každý DZ  predloží pri prezentácii o 15,oo jednu správu  / DPR a DS/  .  Po odborných prednáškach  v písomnom teste  budú preverené vedomosti  účastníka  / SP,PF, zákon 1/2014 a z Rozpisu ObFZ R.S/ .  Účasť  je podmienená delegovaním  od 18.03.2017 v súťažiach ObFZ.   Prezentácia  od 15,oo do 15,15 hod.  Ukončenie seminára o 19,30,hod.

2/. Seminár R – ObFZ  sa uskutoční dňa 18.03.2017 v Rimavskej Sobote na odbornom učilišti SOOPP Rimavská Sobota  -Okružná č. 1. / Smer Kurinec/  Prezentácia od 8,oo do 8,30  kde účastník zaplatí účastnícky poplatok   5-€  .  Program seminára zverejní KR na stránkach ObFZ v sekcii pokyny tabuľky. Súčasť  seminára je aj preverovanie vedomosti.  KR žiada  aby R preštudovali zmeny PF , SP a Rozpis ObFZ  R. Sobota.  /pokyny pre R / .   Účasť je podmienená  delegovaním na MFS  ObFZ od 18.03.2017. Ukončenie   cca  o 19,oo hodín. 

TMK – L. Danyi 

1/Na základe  zasadnutia TMK SsFZ B. Bystrica  kde boli zástupcovia TMK  R. Sobota L. Danyi / predseda TMK ObFZ / a člen TMK ObFZ F. Kis  .  TMK SsFZ  - v spolupráci TMK ObFZ Rimavská Sobota pod organizuje školenie  trénerov UEFA LIC .C“    - koordinátor   Peter Štefaňák   / SsFZ  B. Bystrica/

Schválené termíny  :    4. a  5.       Marec   2017     a 11-12. Marec 2017  

Poplatok   110- €  ktorý účastník uhradí do 20.02.2017  a účet ObFZ   Rimavská Sobota    

                             IBAN   SK3809000000000068937510   Ičo 0693065 

/do správy pre príjemcu napíšte  poplatok UEFA licencia C  - tréner  čakateľ /  meno + FK  

2/ Do 27. 02 TMK  doručí každému účastníkovi  program školenia  s presním rozpisom  . 

 

JUDr   Či l í k Ján   -  predseda ObFz                       Ján  For gon   - sekretár ObFZ

Top