správa/oznam

Úradná správa č. 16, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 20.11.2020

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. SPRÁVA REALIZAČNÉHO TÍMU NA DRUŽSTVE "FUNKCIONÁRI DRUŽSTVA PRE SEZÓNU"
Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ sme pristúpili k úpravám v ISSF, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov.
Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, nie hráči, ale tréneri a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF.
Dôležité upozornenie:
6.11.2020 DO 10:00 VYMAŽEME VŠETKY OSOBY V REALIZAČNÝCH TÍMOCH A BUDE ICH TREBA NOVÝM SPÔSOBOM DOPLNIŤ OPAKOVANE, AJ S ICH SÚHLASOM. OSOBY NANOVO AKTIVUJTE AŽ PO 10:00.
Vyskúšať si to môžete aj hneď, a keď sa Vám to podarí a príde Vám aj schválenie, zajtra (6.11.2020) po 10:00 už len znovu nahráte osoby, súhlas sa zachová aj po premazaní existujúceho stavu.
Všetko bežne potrebné tam máte, ale upozorňujeme na hlavný problém, ktorý Vás asi postihne a to je že mnohí tréneri nemajú aktívne kontá v ISSF a tým pádom im nebude možné doručiť email s linkou na potvrdenie žiadosti od Vás aby Vám dali súhlas na nahratie do súpisky.
Poprosíme teda klubových manažérov aby si v tomto prípade vyžiadali od trénera/ov emailové adresy a bezodkladne ich poslali aj s registračnými čislami osôb sekretárom podľa toho o akú súťaž sa jedná, konkrétne teda na svoje RFZ a ObFZ.
p. Švihorík a sekretári RFZ a ObFZ doplnia emailové adresy k registračným číslam a aktivujú im osobné účty. Následne ak sa tréneri prihlásia do ISSF a zmenia si heslo stanú sa ich osobné kontá ISSF aktívne a bude ich môcť Klubový manažér znovu požiadať o súhlas na umiestnenie na súpisku družstva.
Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu
V prípade technických problémov kontaktujte helpdesk@futbalsfz.sk

2. Neuhradená MZF za 09/2020 k 20.11.2020: FC Radnovce. Žiadame obratom uhradiť !!!

3. Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota (ďalej ObFZ) rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia vírusu SARS-CoV-2, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s verejným zdravím a bude sa nimi riadiť. V súvislosti s nimi preto prijal nasledovné rozhodnutie:

Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (ďalej ÚKŠ SR) zo dňa 12. októbra 2020, pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže riadené ObFZ od 13. októbra 2020 vrátane a stretnutia sú odložené na neurčito. V prípade uvoľnenia opatrení vlády SR a ÚKŠ SR žiadame FK, aby vo zvýšenej miere sledovali web ObFZ.

4. V súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať, že v termíne od 1.11.2020 do 30.11.2020 bude sekretár vykonávať prácu z domu (tzv. home office).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo: 0905 768 069

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

2. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

Matričná komisia: Richard BÁLINT

1. Dňom 30.09.2020 sa skončilo letné registračné obdobie. V nasledujúcom období je možné vykonávať len registráciu, alebo dočasnú preregistráciu hráčov v zmysle čl. RaPP.
2. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča. Upozorňujeme touto cestou na čl. 44b (RaPP) Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVOD-19, bod 4: V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby.

Oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že od 7.9.2020 sa stal novým sekretárom ObFZ Rimavská Sobota Richard BÁLINT.

Kontakty na sekretariát:

email. sekretar@obfzrs.sk

telefón.: 0905 768 069

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

 

Top