správa/oznam

Úradná správa č. 7 súťažný ročník  2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 4.9.2020

1. Upozorňujeme futbalové kluby, trénerov, rozhodcov a delegátov, že je nutné vygenerovať nové členské pre futbalový klub, ako aj pre hráčov a členov FK na súťažný ročník 2020/21

2. Vyžrebovanie 6. ligy ObFZ SD U19 je na futbal nete. Je možné si ho vytlačiť na FUTBALNET/ObFZ RS/SÚŤAŽE/6.LIGA ObFZ SD U19/ prehľad
3. Bola prijatá novela SP, ktorá rozširuje možnosti striedavých  štartov hráčov. Podrobnosti v sekcii Matričná komisia.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ

1. Začiatky súťaží v súťažnom ročníku 2020/21
U15 - 19.9.2020
U11 - 18.9.2020
U9   - 18.9.2020

Vyžrebovanie daných súťaží bude zverejnené na Futbalnete 10.9.2020.

2. Na základe vzájomnej dohody schvaľujeme zmenu hracieho dňa:
    2. kola 6. ligy ObFZ ŠK Rimavská Seč - TJ Družstevník Kráľ - 24.10.2020 o 14:30 hod.
    3. kola 6. ligy ObFZ FK Mesta Tornaľa - ŠK Rimavská Seč - 25.10.2020 o 14:00 hod.
    1. kola 6. ligy ObFZ SD U19 FK Hajnáčka - FK Rimavská Seč - 17.10.2020 o 13:30 hod.
    2. kola 6. ligy ObFZ SD U19 FK Jelšava - FK Sirk 5.9.2020 o 13.00 hod. (predzápas)

3. Upozorňujeme futbalové kluby na RS a z neho plynúca povinnosť nahrať videozáznam na USB predložený DZ na stretnutí v prípade, že FK nenahráva videozáznam na FUTBALNET a zároveň žiadame FK, ktoré nenahrávajú MFS na FUTBALNET, aby pri snímaní použili čo najnižšie rozlíšenie.(kvôli kapacite USB)

4. ŠTK ruší MFZ 4. kola dospelých Rim. Seč - Radnovce

    ŠTK/ KM ruší MFZ 2. kola dorastu Ožďany - Rim. Seč

5. ŠTK kontumuje MFZ 3. kola dospelých Sirk - Muráň 3:0, podľa čl. 82/b a prípad postúpila na DK

6. ŠTK pozýva zástupcov klubov, ktoré sa chcú zúčastniť súťaží prípraviek U9 a U11 na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2020 o 15:00 hod. v priestoroch kancelárie ObFZ na štadióne.

DK predseda Mário MACHYNIAK:

1/09/2020 

TJ Tatran Muráň dospelí/VI.liga ObFZ RS/,na základe podnetu ŠTK ObFZ RS/nenastúpenie na MFS dňa 29.8.2020/,DK klubu ukladá pokutu 100,-Eur pre ObFZ RS a 100,-Eur pre OFK Sirk podľa čl.19/2a RS ObFZ RS.DK žiada klub o zaslanie skenu zaplatenia pokuty pre klub OFK Sirk do 17.9.2020 pod DS na email predsedu DK ObFZ RS .Pokuta pre OBFZ RS bude započítaná do MZF.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

1/08/2020

Nikolas KARASZ 1362248 (FC RADNOVCE, 6. liga ObFZ RS) - vylúčený za HNS - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním súpera v PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23.8.2020. Uhradiť 10 eur v MZF.

2/08/2020

Alex ŠEREŠ 1336971 (FC RADNOVCE, 6. liga ObFZ RS) - vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP od 23.8.2020. Uhradiť 10 eur v MZF.


KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Dospelí 4. kolo, 6. liga ObFZ RS Rimavská Seč - Radnovce/ zrušená delegácia

2. Dorast 2. kolo, 6 .liga ObFZ RS Ožďany - Rimavská Seč/ zrušená delegácia

3. Upozorňujeme DZ na RS a z neho plynúca povinnosť doručiť videozáznam na sekretariát ObFZ v prípade, že FK nenahráva videozáznam na FUTBALNET.


TMK  predseda: Ladislav DANYI  
Matričná komisia: Richard BÁLINT

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
b) od 18.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,
 • postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, •
Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,
 • na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z  U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.
2. Výkonný výbor prijal novelizáciu SP prioritne Článok 28 a jeho bod 8 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ. Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. „Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča,“

Vo vekovej kategórii dorastu môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej súťaže a klubom nižšej súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac dvoch súťaží .
Vo vekovej kategórii žiakov môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej súťaže a klubom nižšej súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac jednej súťaže . „Družstvo nižšej súťaže, v ktorom hrali hráči na základe dohody o striedavom štarte, nemôže postúpiť do súťaže, v ktorej pôsobilo družstvo klubu, ktorého hráči hrali za družstvo nižšej,

 

        Mgr . Marian Petrok                                                               Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                            za ObFZ Rimavská Sobota

 

Top