správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/4  Schvaľujeme výsledky  17. Kola   I. triedy dospelých  

2/4  Zmena poste predsedu FK Bátka    :  Ján Péntek  č.t.  0903126 702 

3/4  Zmena poste  prezidenta FK Gemer   :     Štefan  Jacso    č.t.   0907269682 

4/4  FK Sirk nahlási zmeny vo vedení  ako aj FK Radnovce .  Termín 8.4.2015 

5/4  ŠTK súhlasí s preložením MFS  27. Kolo   Jelšava – V.Teriakovce  zo dňa 6.6.2015 na deň 7.6.2015 podľa SP a Rozpisu ObFZ   ÚHČ nezmenený.  

6/4  Zmena poste prezidenta RSK Rim. Seč   Imrich Bálint.  E.mail balint.imre57@ gmail.com 

7/4   Upozorňujeme FK na zabezpečenie dostatočného počtu usporiadateľov na MFS podľa SP a Rozpisu ObFZ . HU  po ukončení MFZ má zostať  vyčkať na vyhodnotenie DZ.  DZ nerešpektovanie nariadenia ako aj R uvedie  do svojej správy.  

KM  - M. Machyniak

1 . Schvaľujeme výsledok U-19  17. Kolo okrem  Sirk – Radnovce  v šetrení.

2. Na deň 7,4.2015 predvolávame na 15,oo   z FK Radnovce   Júliusa Kárász prezidenta FK ako aj R zápasu  p. Strihana.

3. KM súhlasí s preložením termínu MFZ U -19  Jelšava V. Teriakovce zo 6.06.2015 na 7.06.2015 podľa SP a Rozpisu ObFZ.  ÚHČ ostáva. 

4.  Žiadosť MFK Jelšava zamieta žiadosť MFK Jelšava  / preloženie miesta MFZ/  žiaci sk. B .   Jelša va – Klenovec   sa odohrať v Klenovci nemôže.   Zmenu termínu KM môže akceptovať na základe vzájomnej dohody. 

5.  KM berie na vedomie vystúpenie mužstva U-19  Gemer zo súťaže ObFZ dňom 1.4.2015. Postupuje na DK a VV ObFZ.   

DK  - P. Ďurík  

4/04/15   Lakatoš Dávid 1226730 FK Jesenské „B“  1 MFS NP  od 1,4.2015  ŽK. FK zaplatí 10-€. 

5/4/15  Uhrín Roman  1137299 FK Jesenské „B“  1 MFS NP od 1.4.2015  5 ŽK   FK zaplatí 10-€. 

6/4/15    Šuba Ján  1173645  FK Kráľ 3 FS NP  od 1.4.2015  podľa 45/2a FK zaplatí  10 €.  

7/04/15  Černota Milan  121 5031  FK Revúčka zmena trestu na podmienečný od 1.4.2015 1 MFS do 30.06.2015  FK zaplatí 10-€. 

8/04/15  FK Gemer  U-19 /dorast/   pokuta  200-€ /dvesto/  za vystúpenie zo súťaže ObFZ  2014-2015. Podľa Rozpisu ObFZ   19/3.  

9/04/15   Laciak Ján  1183994  FK Lubeník  zmena trestu na podmienečný od 1.4.2015  2 MFS do 30.06.2015  FK zaplatí 10-€.  

KR – V. Parobek 

Na základe  správy SsFZ   Banská Bystrica  upozorňujeme rozhodcov že SsFZ svoje zápasy zo  4.-5.4.2015  prekladá . /MFS sa nehrajú/.   

KR – ObFZ prijal do svojích radov nových R  .    Ladislav Gál, Norbert Pelle, Martin Konček.   Menovaní úspešne absolvovali školenie a budú zaradení na nominačnú listinu  R – ObFZ  ako čakatelia. 

Zmena DL č. 16   :             Šupka         za   Sendreiho

 

 JUDr    J á n     Č i l í k     - predseda    ObFZ                 Ján    F o r g o n – sekretár  ObFZ

 

 

Top