správa/oznam

ŠTK,KM   - Kooš A 

1/. ŠTK-KM upozorňuje na začiatok jarnej časti 2017-18 dospelí  12.kolo  8.04.2018 ,  U-19  5.05.2018

U-15   7.O4.2018.  Schvaľujeme zmenu hracieho dňa 12.  kolo  dospelí   Jelšava – Radnovce  na 8.04.2018 o 15,30 hod.

2/. Dôrazne upozorňujeme FK hrajúce v súťažiach  ObFZ  R. Sobota na dodržanie predpísaných noriem  SFZ a rozpisu ObFZ   ,viď., ÚS č. 30 

3/. Turnaj prípraviek  - ďalšie kolo sa uskutoční v Jelšave na hlavnom štadióne  MFK Jelšava dňa  8.04.2018   o 9,oo.  /Prírodná tráva/. 

TMK – L. Danyi 

Turnaj prípraviek – výber ObFZ R. Sobota sa zúčastní dňa 7.04.2018 na turnaji v Žiari nad Hronom. Odchod autobusom o 7,.15 hod.  Zraz  o 7,oo na štadióne MŠK Rimavská Sobota. Nominácia hráčov :Revúca  -  Černák Peter, Galovič Tomáš, Furman Matúš, Göböli Martin, Štuller René, Revilák Jozef, Jesenské  - Hosszúréti Bálint, Berki  Francisko,   Tornaľa -  Szlobovszki Krištóf, Tóth Adam,  Tréneri  : Kožička Lukáš, /Revúca/  Pačmár Erik  /Tornaľa/,  Borbáš Tibor /Jesenské/.

Hnúšťa - Hruška M, Felčan D  . A t.č, trénerov : Kožička  0910 151 134  , Pačmár  0948 013 927  a Borbáš   0905 754 788

Matrika :  žiadame funkcionárov aby do začiatku jarnej časti súťaže  dali do poriadku RP hráčov podľa vydaných pokynov a RaPP.  Platí pre všetky vekové kategórie .

Zo sekretariátu  - od  9.04.  do  22.04.  2018    sekretár  čerpá dovolenku.

 

Petrok M vr – v, prdseda ObFZ                                      Ján Forgon  - sekretár

Top