správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Zasadnutie ŠTK dňa 22.03.2017 sa uskutoční na ObFZ od 13,oo hod. 

KM  -  M. Machyniak 

Zasadnutie KM  zvolávam na deň 22.03.2017 o 13,oo  ktoré bude spoločné ŠTK účasť členov nutná / Jozef Erdödi, Norbert Pelle  /   -žiadam členov aby si pracovné povinnosti zariadili tak by sa zasadnutia mohli zúčastniť.  

KR – V. Parobek

Seminár  R a DZ   .   Komisia žiada všetkých účastníkov aby pri prezentácii 17.a18.03.2017 predložili  číslo účtu IBAN  /nie len zmeny ale na prekontrolovanie aj staré číslo ktoré bude naďalej platiť pri vyplácaní za MFS /.  Na seminár nezabudnite so sebou priniesť písacie potreby. Účasť je podmienená delegovaním pre jarnú časť súťažného ročníka 2016-2017. Na seminár DZ a R sú pozvaní R a DZ ktorí pôsobia v súťažiach ObFZ .  KR  na seminár R pozval  záujemcov do talentu R podľa podaných prihlášok.  

TMK – L. Danyi 

 

Na základe plánu práce a schváleného programu  TMK SsFZ  UEFA „C“ 18.a 19. 03. 2017 pokračuje školenie trénerov /časť druhá/  S s F Z v Jesenskom  spoluprácou  ObFZ  R .Sobota . Financovanie školenia /rozpočet upravený/ bol doručený na SsFZ a predsedovi TMK SsFZ – návrhom predložiť do VV – SsFZ  / .          Doručené :  na zasadnutie 7.03.2017 na TMK osobne predsedom TMK  ObFZ L. Danyi  /ako aj e-mail / V. Kováč .

 

Zo sekretariátu    - Všetkým  prezidentom FK a TJ v Regióne Rimavská Sobota a Revúca aktívnym a neaktívnym klubom v súťažnom ročníku 2016-2017 . Máte šancu  -   NEZABUDNI  PODAŤ PROJEK  na obnovenie  FK,TJ  pokiaľ máš rád futbal a chceš založiť ,obnoviť svoju činnosť /štadión ,šatňa ,sociálne zariadenie ,HP  môžeš získať finančné prostriedky   -    AKO ?  / na stránkach SsFZ, SFZ a ObFZ – jasné pokyny sú dané/.       

 

JUDr. Ján Č i l í k  - predseda  ObFZ                                      Ján   F o r g o n  - sekretár ObFZ

 

 

 

Top