správa/oznam

ŠTK,KM  - Kooš A 

 

01/11/18   Schvaľujeme tabuľku dospelých 6.liga po jesennej časti ,zverejnenú na futbalnet.sk / po skončení súťažného ročníka  2018-2019  ŠTK odpočíta FK Muráň  -6 bodov /.

02/11/18    Schvaľujeme výsledky  10. kola  U- 19 a tubuľku po jesennej časti zverejnené na futbalnet. sk , okrem  MFZ  10. kola  Lenartovce - Sirk 

03/11/18    Schvaľujeme výsledky 10. kola U - 15 skupina A,B a tabuľky po jesennej časti  zverejnené na futbalnet . sk

04/11/18    Schvaľujeme tabuľku po jesennej časti U - 11 zverejnenú  na futbalnet. sk 

05/11/18    ŠTK,KM nariaďuje odohrať MFZ  10.kolo  U - 19  Lenartovce - Sirk  dňa  13.04.2019  o 14,oo  v Lenartovciach  

 

KR - Parobek V   

 

1/.  KR prijala podnet č. ID 98261  MFK Jelšava   / Klenovec - Jelšava/, podnet vyhodnotený ako opodstatnený.  MFK Jelšava zaplatí  10-€  za podanie podnetu podľa rozpisu ObFZ  čl. 13,odsek 1.   R bude riešený v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov v rámci ObFZ R. S., bez ďalšieho poplatku podľa kap., 16 bod 14., písm., j,k  RS  ObFZ  R.S.  

 

2/.   KR upozorňuje R a DZ na sledovanie ďalších úradných správ na stránke ObFZ  R.S, z dôvodu zverejnenia termínu a miesta zimného seminára  R a DZ, a zverejňovania ďaľších pokynov a správ pre  R a DZ. 

 

Zo sekretariátu    -    KREDITY  V  ESCHOPE     !!!!   Prosíme FK aby do 30.11.2018 minuli všetky kredity v eschope,aktuálny stav najdete vždy na  :   http://podporamladeze.futbalsfz.sk

                                                             -----------------------------------------------------  a  v dolnej časti  máte kluby,ktoré  neminuli ani   50 %   kreditu.   Ďakujeme .          

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a Rozpisu   ObFZ  R. Sobota.

 

Mgr.  Petrok  Marian v.r   - predseda ObFZ                            Ján  Forgon - sekretár  ObFZ

Top