správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

Schvaľujeme výsledky MFZ     I. a II. triedy, hrané 3. a 4.10.2015 . 

Upozorňujeme  FK Muráň  na  odovzdanie zápisu o stretnutie včas do kabíny R  !!

KM  - M. Machyniak   

Schvaľujeme výsledky dorast  sk., A a B ako aj výsledky žiakov  sk., A a B 

KM  - nesprávny postup R   J. Ďurík   MFZ žiaci  Klenovec – V. Blh   nedodržanie pokynov a SP postupujeme na KR.

Miniliga   4.kolo sa odohrá  na ihrisku FKM Tornaľa o 10,oo  17.10.2015   zodpovedný  O. Bencsö   . Účasť  potvrdia zástupcovia FK Jelšava, Hnúšťa, Jesenské do  13,10.2015 písomnou formou na FKM Tornaľa / e-mail/ . 14.10.2015  p. Bencsö  na KM  ObFZ  potvrdí organizáciu a účasť FK.  Pri nedodržaní termínov prípad KM postupuje na DK.   

DK – P. Ďurík 

1/10/15  Dávid Alexander  1228556  FK Radnovce 3 MFZ  NP od 16.9.2015 47/1b  FK zaplatí 10-€.

2/10/15  Kučerák Marek 1167873 FK Klenovec 3 MFZ NP od 7.10.2015 podľa 47/1b  FK zaplatí 10-€,

3/10/15   György  1180104 FK Radnovce 2 MFZ NP od 7.10.2015 podľa 46/2   ČK po 2 ŽK  FK zaplatí 10-€, 

4/10/15   Vrábeľ Peter FK Ožďany  1109148 2 MFZ NP od 7.10.2015 ČK po 2 ŽK  46/2  FK zaplatí 10-€

5/10/15   Vranka Ivan   121 7894 FK Revúčka   1 MFZ NP   5 ŽK  FK zaplatí 10-€. 

6/10/15   Porteleky Eugen 1312931  FK U. Panica   2 MFZ NP od 7.10.15 46/2   ČK po 2 ŽK FK zaplatí 10-€. 

7/10/15  Kovács Mikuláš 1058158  FK U. Panica  3 MFZ NP  od 7.10.2015 47/1b . FK zaplatí 10-€. 

8/10/15   DK upozorňuje FK na základe  zistených  nedostatkov v správach DZ, R  na  vypisovanie zápisov o stretnutí  a predloženie do kabíny rozhodcov podľa vydaných pokynov a Rozpisu ObFZ.  DZ a R je povinný uviesť dôvod oneskoreného začiatku MFZ  .  Nerešpektovanie a nedodržanie nariadenia  bude  podnet na riešenie DK. 

KR – V. Parobek 

Na  svojom zasadnutí 1.10.2015  riešila sťažnosť FK Bátka  - čiastočne opodstatnená.  Záznam nepotvrdil  jasne , previnenie  R . 

KR na základe podnetu žiada  FK Lubeník  predloženie záznamu z MFZ  Lubeník – Ožďany na ObFZ do 14.10.2015 

Zmeny  DL  č.  11  zo dňa  2.10.2015

                        I.Trieda :   Revúčka – Radnovce       Šupka ,Ďurík, Uličný      Forgon /10.10/

Muráň - V. Blh Šupka , Ďurík, Uličný   Gescheit  /11,10./    Sirk – Jelšava    DZ  Tóth za  Gescheita  10.10.   /       11.10.  DZ   Muráň – V. BlH   Gescheit za  Tótha

                              II  .   Trieda :   R. Janovce – Bátka    Kúchen,  Gača,  Siman   Kováč                                                              Rimavská Seč – U. Panica      Rybár  , Strihan, Nosáľ       Mladší 

Dorast   :   Revúčka – Sirk            Ďurík ,  Uličný        

                   Jelšava  - Lubeník        Laciak   za   Simana     

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia ÚS  ObFZ  

 

JUDr  Č i l í k Ján   v.r. - predseda ObFZ   R. Sobota,      Forgon Ján – sekretár    ObFZ

 

 

Top