správa/oznam

ŠTK   - G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledok dohrávky  4.,kolo  hrané dňa 5.11.2016  Lubeník – Sirk   6:1. 

 

DK – P. Ďurík 

7/11/16  Laciak Ján 1183994  FK Lubeník  FK opätovne žiada  vyjadrenie písomné k incidentu pred M F S Lubeník – Jelšava. Zodpovedný materský FK pod disc., následkami do 16.11.2016 

8/11/16  DK žiadá hráčov FK Jelšava  Horváth Vojtech  1299473 a Zoltán Fandák 1197274 aby sa písomne vyjadrili k incidentu pred M F S Lubeník- Jelšava. Zodpovedný materský FK pod disc., následkami do 16.11.2016 .

9/11/16  DK žiada písomné vyjadrenie od MFK Jelšava     ohľadom poškodenia zaradenia šatne hostí /sprcha/. M F S Lubeník – Jelšava   do 16.11.2016 pod disc., následkami.

10/11/16  DK žiada vyjadrenie /písomné/ od prezidenta FK Lubeník   Ľubomír Kisel k incidentu  83. ,minúta  MFS Lubeník – Jelšava  odchod hráča z HP H  po udelení ČK.  Do 16.11.2016 pod disc., následkami. 

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP a Rozpisu ObFZ.   

 

JUDR.. Č i l í k Ján  - predseda  ObFZ                                Ján  F o r g o n – sekretár ObFZ

Top