správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

Schvaľujeme výsledky 27.kola   I. triedy zo dňa 7.06.2015 

Prihlášky do súťaží ObFZ 2015-2016 posielajte do 26.06.2016 podľa pokynov ˇUS č. 37  2014-2015 

KM – M. Machyniak 

Schvaľujeme výsledky 14.kola  žiakov sk. A a B  ako aj výsledky  U – 19  27.kolo 

Finále žiakov sa odohrá dňa  14.06.2016.2015  miesto a čas určí KM po odohratom  15. Kole. 

Žiadame FK ktorí v súťažnom ročníku 2015-2016 prihlasujú aj mužstvo prípraviek aby to na písali do  prihlášky. / U-9,U-10,U-11/ . Skupiny vytvorí KM na základe počtu prihlásených družstiev.  Termín do 26.06.2016 .   

DK – P. Ďurík 

8/6/15  Ziman Ľubomír  1030683 FK Revúčka  2 MFS  NP od 11.06.2015 podľa 46/10  FK zaplatí 10-€. 

9/6/15  Mikuš Miroslav  1096827  FK Revúčka  30MFS  NP od 11.06.2015 HNS   podľa 49/1b . FK zaplatí  10 €.

10/6/15  Ľupták Jaroslav  1075052  V. Teriakovce 1 MFS NP  od 11.06.2015  5 ŽK. FK zaplatí 10-€.

11/6/15  Kulčár Peter  1194847  FK Jesenské „B“ 1 MFS NP od 11.06.2015 5 ŽK  FK zaplatí 10-€.

12/5/15  Jankóšik  Attila 1238999 FK Gemer  zmena trestu na podmienečný 1 MFS do 31.08.2015 FK zaplatí 10-€. 

KR – V. Parobek

Sťažnosť  FK Klenovec   v zápase Muráň – Klenovec  na základe predloženého záznamu sa nedá priestupok  hráča D relevantne dokázať.

Letný seminár R a DZ  a fyzické previerky R ObFZ  sa budú konať v R. Sobote 24.07.2015 o 16,oo. Miesto  čas a program zverejníme v ÚS č. 40.

 

Dezider  B a l a j t h y   - podpredseda  ObFZ                 Ján  F o r g o n  - sekretár

Top