správa/oznam

Upozorňujeme  FK, že kredity futbalnet. eshop sú aktivované a je možné ich čerpať do konca roku 2019. Prípadné reklamácie žiadame riešiť cestou sekretára ObFZ.

Upozorňujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 je oficiálny názov súťaže dospelých ObFZ Rimavská Sobota 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS a žiadame FK, R,DZ a partnerov, aby výhradne používali tento formát názvu súťaže.

Dňa 12.4.2019 pozývame zástupcov FK dospelých na pracovné stretnutie s predsedom ObFZ. Účasť min. jedného zástupcu z FK nutná.

ŠTK, KM  predseda: Adrian Koóš .

1/03/19

Upozorňujeme FK na začiatok súť. ročníka 18/19 6. Ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS kategórie dospelých dňa 21.4,

 Upozorňujeme FK na začiatok súť. ročníka 18/19 kategórie U15 a U19 dňa 13.4.2019

 Dohrávané stretnutie jesennej časti 10.kola U19 FK Lenartovce- FK Sirk dňa 6.4.2019 o 14:00.

Schvaľujeme výsledky 1 a 2. kola pohára ObFZ  a zároveň uverejňujeme 3. kola pohára ObFZ

Vylosovanie 3. kola  pohára ObFZ.

  10.4. 16:30     FK Klenovec - FK  Rimavská Sobota U19 ,

  10.4. 16:30     FK Lubeník- MŠK Tisovec,   

  10.4. 16:30     FK Jelšava- FK Hnúšťa

  10.4. 16:30    FK Uzovská Panica- FK Rimavská Seč

Upozorňujeme FK štartujúce pohári ObFZ, že pred stretnutím sa vypisuje elektronický zápis o stretnutí v ISSF.
3.kolo pohára ObFZ sa hrá na jedno stretnutie, v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie ukončí  na PK.

Prípadné vzájomné dohody FK o zmene UHČ, príp. miesta stretnutia oznámiť telefonicky, alebo mailom predsedovi ŠTK do 5.4.

Semifinále sa odohrá 1.5.( na jedno stretnutie), a finále 8.5. Miesto konania bude spresnené a uverejnené v US.

Dňa 27.3 sa v Žiline na štadióne MŠK uskutoční medzi oblastný turnaj prípraviek. Odchod autobusu 05 00 spred štadióna MŠK Rimavská Sobota.
Nominácia hráčov:
Daniel Szilágyi, Martin Gömöri, Dominik Šuhaj, Matej Hudec, Dušan Lipták, Patrik Jarabko – všetci MFK Revúca, Szabolcs Balog, Levente Marcel Trizna- FK Jesenské, Adam Tóth Daniel Dostál- FK Mesta Tornaľa, Matúš Hruška, Matúš Beracko FK Iskra Hnúšťa,  Tréneri: Erik Pačmár FK Mesta Tornaľa, Zoltán Gömöri MFK Revúca,

Vedúci mužstva: Ing. Tibor Borbás FK Jesenské.

KR  predseda: Vladimír Parobek.

Náhradný termín seminára rozhodcov  s poplatkom  30+ 5 eur a zoznamom účastníkov  bude zverejnený v US po konaní riadneho termínu zimného seminára.

 

TMK predseda Ladislav Danyi

Oznamuje FK, že v mesiacoch júl- október ( termín bude spresnený v US) organizujeme v Tornali školenie trénerov UEFA  GRASSROOTS ,,C“ licencie. Termín podania záväzných prihlášok je do 31.5.2019.
V mesiacoch máj- jún budeme organizovať seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto a dátum budú spresnené v US.

 

Zdravotná komisia predseda MUDr. Róbert Sliva

Oznamujeme FK, že  dňa 12.4. organizujeme školenie zdravotníkov. Účasť minimálne jeden zástupca z klubov (vrátene mládežníckych), maximálny počet je neobmedzený. Zároveň upozorňujeme, že v zmysle zákona je klub zodpovedný za zdravotnícke zabezpečenie počas konania športového podujatia.

Matričná komisia – Ivan Ostrihoň

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :
 od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o registráciu/preregistráciu hráča a do poznámky uvedie čl. 15/5 (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.

Správy sekretariátu


     Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. :  0911 920  667     e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

 

.

 

 

Top