správa/oznam

ŠTK KM – A Kooš

1/. Upozorňujeme FK na začiatok jarnej časti 2017-18 :  dospelí  12. Kolo 8.04.2018  , U -19 5.05.2018 U-15   7.04.2018.  Schvaľujeme zmenu hracieho dňa 12.kolo dospelí  Jelšava – Radnovce na 8.04.2018  o 16,30  hod.

2/. ŠTK ,KM dôrazne upozorňuje FK hrajúce v súťažiach ObFZ R.S na dodržanie predpísaných noriem SFZ a rozpisu ObFZ – viď   US č. 30.

3/. Turnaj prípraviek 3.kolo  schválené výsledky a tabuľka :  Tornaľa – Jesenské  2:0 , R. Sobota – Jelšava    4:1,  Revúca – Hnúšťa  4:1,  Tornaľa – Jelšava 4:1,  Hnúšťa – Jesenské  1:2,  R. Sobota – Revúca 1:3,  Tornaľa – Hnúšťa 3:0,  Revúca – Jelšava   8:0,  Jesenské – R. Sobota   1:3, Jesenské – Jelšava    2:1,  Tornaľa – Revúca  0:2,  R. Sobota – Hnúšťa   6:1,  Revúca – Jesenské   2:0,  Hnúšťa – Jelšava   0:0,, Tornaľa – R. Sobota  2:2,

Tabuľka   :               1. Revúca                    15   14     1    0     58   :5    43 

                                  2. R. Sobota               15     8      5    2     47:13     29

                                  3. Tornaľa                  15      6      2    7     33:20     20 

                                  4. Jesenské                 15     6     1     8     24:24      19 

                                  5. Hnúšťa                    15     4     4     7     16:23      16 

                                  6. Jelšava                    15     0    1      14    7:99        1 

Termíny  turnajov ostávajú v termíne určenom  ŠTK,KM  / žiadna zmena/  !! 

TMK – L. Danyi

Na základe dohody SsFZ  ObFZ ,LC a RS  TMK plánuje  organizovať  v priebehu roka 2018 školenie trénerov UEFA  Grassroots  licencie C pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie s účasťou záujemcov z ObFZ   LC,VK a RS. Rozsah školenia 60 hodín. Náklady na školenie si hradí  účastník   100-€/okrem cestovného a stravného/. Termín školenia bude  závislý od počtu prihlásených.   Prihlášky posielejte na adresu  ObFZ   Rimavská Sobota   TMK   Svätoplukova 22   PSČ  97901 alebo elektronickou poštou  na mail   :  janforgon@pobox.sk        Informácia   : č.t.  0903 541 036   J. Forgon 

KR  - V. Parobek

1/.Náhradný seminár R a Ds sa uskutoční dňa 6.04.2018 o 16,oov kancelárii ObFZ na štadione MŠK R.Sobota,poplatok 5+10 €.  Na zasadnutie KR/štadión MŠK/ 6.04.2018 o 16,oo  voláme  nového R / čakateľ/  Kaličiak.

2/. KR žiada R  aby nahlásili veľkosti športových súprav   / S,M XL,L,XXL/  na  mail  : vladoparobek@centrum.sk     do     31.03.2018 

Mgr.   Petrok  M.    – predseda ObFZ                                           Ján  Forgon – sekretár  ObFZ

 

 

Top