správa/oznam

Úradná správa č. 11, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 1.10.2020

1. Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020 môžete nájsť na tomto odkaze: https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-opatreniu-uvz-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-zo-dna-3092020

2. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s COVID-19 a vyjadrenia vedenia SFZ sa akcie naplánované v mesiaci október neuskutočnia!!! (týka sa zápasov aj tréningových zrazov v projekte Program Podpory Talentov). SFZ týmto ruší všetky naplánované zrazy a výberové zápasy v mesiaci október 2020 !!!!!!

Výberové zápasy výberov SsFZ ročníka 2008 ( Stred, Juh, Sever, Liptov ):

06.10.2020 - výberový zápas ročníka 2008 „STRED“ – „JUH“ vo Zvolene

07.10.2020 – výberový  zápas ročníka 2008 „SEVER“ – „JUH“ v Ružomberku

13.10.2020 – výberový zápas ročníka 2008 ZA kraj – BB kraj vo Zvolene

 Kontrolné zrazy výberov SsFZ 2007:

14.10.2020 – kontrolný zraz ročníka 2007 v Žiari nad Hronom

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ

1. Nedostatky z MFS 5. kola: ŠTK dôrazne upozorňuje klub FC Radnovce na dôkladnú úpravu HP pred MFS 2. ŠTK prekladá MFS dospelých 6. kola FK Mesta Tornaľa B - FK Veľký Blh na 17.10.2020 o 14:30 hod.

3. ŠTK mení po vzájomnej dohode ÚHČ 9. kola FK obec Lubeník - FK Mesta Tornaľa B na 10.10.2020 o 10:00 hod.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na vyhotovenie videozáznamov z MFS pod disciplinárnymi následkami

5. KM prekladá MFS U15 1. kola MFK Jelšava - TJ Ožďany na 7.10.2020 o 16:00 hod.

6. ŠTK KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS U11 2.kola MFK Jelšava - FK Iskra Hnúšťa dňa 4.10.2020 o 12:00 hod.

7. ŠTK KM kontumuje stretnutie 4. kola  TJ Ožďany - TJ - FK Veľký Blh 0:3 v prospech TJ - FK Veľký Blh, podľa SP 82/b.

8. ŠTK KM nariaďuje odohrať 1. kolo MFS 4. ligy U15 medzi družstvami Jelšava - Ožďany dňa 7.10.2020 o 16:00 hod.

9. ŠTK KM na základe vzájomnej dohody prekladá MFS 2. kola prípravky U11 FK FK Jelšava - Iskra Hnúšťa na 4.10.2020 o 12:00 hod.

10. ŠTK KM na základe vzájomnej dohody prekladá MFS 3. kola prípravky U9 a U11 FC 98 Hajnáčka - FK Jesenské (obrátené poradie) na 7.10.2020 o 15:30 a 16:30 hod

11. ŠTK mení ÚHČ dospelých 8. kola FK Mesta Tornaľa B - FC Radnovce na 16:00 hod.

DK predseda Mário MACHYNIAK:

Zasadnutie DK dňa 1.10.2020:                                                                                                    

1/10/2020 Adam Slovák 1197273 MFK Jelšava/6.liga dospelých/, DK berie navedomie žiadosť o zmenu DS uloženej v ÚS č.10 2020/21 ObFZ RS, uznesenie DK pod č.8/09/2020 zo dňa 25.9.2020 a rozhodla podľa čl.41/1,2, DP, že podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do30.06.2021. Uhradiť 10,-€ v MZF.

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Na základe dohody budú zmeny DL uverejňované vždy v piatok v aktuálnom DL (nie v Úradnej správe !!!).
2.
Upozorňujeme DZ na RS a z neho plynúcu povinnosť doručiť videozáznam na sekretariát ObFZ v prípade, že FK nenahráva videozáznam na FUTBALNET.

3. Upozorňujeme R a DZ, že ospravedlnenia je nutné zasielať vždy týždeň dopredu, do piatku do20:00 hod. mailom na riso.balint@gmail.com alebo SMS na 0903 273 554. Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Rim. Sobota, čl. XIX. Hospodárske náležitosti, poplatky, pokuty/ bodu 13, je pokuta za oneskorené ospravedlnenie R resp. DZ 10.- €.

4. KR dôrazne upozorňuje FK a R na nutnosť dodržiavania SP čl.49, bod 8 a RS I článku IX., bodu 13 o povinnosti konfrontácií u mládeže. V prípade zistenia nedodržania týchto nariadení postúpi komisia FK aj R na DK.

Oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že od 7.9.2020 sa stal novým sekretárom ObFZ Rimavská Sobota Richard BÁLINT.

Kontakty na sekretariát:

email. sekretar@obfzrs.sk

telefón.: 0905 768 069

 

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

 

Top