správa/oznam

Úradná správa č. 3, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 16.8.2021

 

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. Rozpis súťaži pre súťažný ročník 2021/2022 je zverejnený na stránke ObFZ. Link: ROZPIS SÚŤAŽÍ OBFZ RIMAVSKÁ SOBOTA 2021-2022 .pdf (obfzrs.sk)

2. VEĽMI DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA - REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby sa v príprave na majstrovské súťaže zamerali aj na vykonanie opatrení v súvislosti s Covidom 19. Usmernenie SFZ k spusteniu súťažného ročníka je uverejnené na odkaze: SFZ - Usmernenie k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022 | Slovenský futbalový zväz (futbalsfz.sk). O prípadných ďalších opatreniach Vás budeme včas informovať.

4. V súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať, že sekretár naďalej vykonáva prácu z domu (tzv. home office).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo 0903 273 554.

ŠTK predseda Adrian KOÓŠ:

1. Po splnení stanovených podmienok sa do nového súťažného ročníka 2021/2022 prihlásili nasledovné družstvá, ktorým boli pridelené štartovacie čísla:

6. liga dospelí: 1.TJ Ožďany, 2. MFK Jelšava, 3. OFK Sirk, 4. TJ Družstevník Kráľ, 5. FK obec Lubeník.

Začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022 pre súťaž dospelých – 22.08.2021. Ukončenie jesennej časti - 24.10.2021. Súťaž sa odohrá štvorkolovo.

6.liga dorast U19: 1. FC 98 Hajnáčka, 2. TJ - FK Veľký Blh, 3. OFK Sirk, 4. MFK Jelšava, 5. FK obec Lubeník

Začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022 pre súťaž dorastu U19 – 21.08.2021. Ukončenie jesennej časti - 23.10.2021. Súťaž sa odohrá štvorkolovo.

Vylosovanie obidvoch súťaží nájdete na: Futbalnet - všetky góly v jednej sieti (sme.sk)

Prihlásené družstvá pre súťaž SŽ U15: MFK Jelšava, FC 98 Hajnáčka, TJ Družstevník Kráľ, TJ v Rimavských Janovciach.

Prihlásené družstvá pre súťaž prípraviek:

U11 - FC 98 Hajnáčka, MFK Jelšava, FK Iskra Hnúšťa, FK Jesenské, MFK Revúca, FK Mesta Tornaľa

U9 - FC 98 Hajnáčka, FK Iskra Hnúšťa, FK Jesenské, MFK Revúca, TJ Ožďany

Predpokladané začiatky jednotlivých súťaží žiakov a prípraviek:

žiaci U15 - 4.9.2021

staršia prípravka U11 - 3.9.2021

mladšia prípravka U9 - 3.9.2021

2. ŠTK prekladá po vzájomnej dohode obidvoch klubov stretnutie 1. kola 6.ligy dospelých OFK Sirk - TJ Družstevník Kráľ na 30.10.2021 o 14:30 hod.

ŠTK prekladá po vzájomnej dohode obidvoch klubov stretnutie 1. kola 6.ligy dorastu U19 OFK Sirk - MFK Jelšava na 30.10.2021 o 12:00 hod.

 KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok.Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS.

2. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

Matričná komisia: Richard BÁLINT

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) 

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné: • vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ, • postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, • žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča, • na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča, • v prípade ak sa jedná o hráča z klubu, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže, zoberte do úvahy znenia čl. 37, (8) RaPP.
Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča.

TMK  predseda: Ladislav DANYI

TMK organizuje po prvom zraze výberové stretnutie pre nasledovných hráčov (ročník 2009) dňa 26.8.2021 o 16:00 hod. na štadióne MŠK Rimavská Sobota.

MŠK Rimavská Sobota: Peter Bálint, Sebastián Balog, Lukáš Vaculčiak, Michal Kozlok, Filip Horvát, Peter Radič

FK Iskra Hnúšťa: Simon Getta, Lukáš Vince

MFK Revúca: Dávid Kováč, Patrik Húsenica, Ján Zubák, Dušan Lipták, Tobias Kvetko, Matej Hudec, Marek Damrély

TJ Ožďany: Ivan Kalocsai, Leo Putnoki

Zodpovední tréneri Lukáš Kožička a Vladimír Sendrei. Vedúci mužstva Tibor Borbáš. Hráči si so sebou prinesú kopačky a chrániče.

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top