správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth 

ŠTK ,KM dňa 30. 7. 2014   Vykonala kontrolu HP  a areálov  do  7.8.2014  žiada  akceptovať nariadenie ŠTK ,KM pod disciplinárnymi následkami   :   FK Ožďany      rozšíriť striedačky, zabezpečiť ohradou odchod  R a DO z HP,    Jesenské „B“  - zabezpečiť bezpečný odchod z HP do šatní  - ohradiť priestor  od HP ku kabínam, FK Muráň  - zabezpečiť bezpečný odchod z HP pre R a hráčov  do kabín zabezpečiť ohradiť priestor pred kabínami aby nedošlo ku kontaktu divákov a hráčov,   Revúčka – striedačky  nevyhovujúce, zabezpečiť dôstojné miesto pre  R a DZ ako aj  ohradenie odchodu z HP hráčov a DO do kabín ,  Bátka – rozšíriť  striedačky,   Radnovce   dokončiť oplotenie dokončiť  úpravy sociálnych zariadení / sprcha, /.     Sirk   zabezpečiť bezpečný odchod  hráčov a delegovaných osôb z HP ohradou smerom k šatniam.  Rim. Seč  - dokončiť oplotenie a stavbu lavičiek  .    

ŠTK  žiada  FK ktoré nepredložili súpisky  FK dospelých aby tak urobili okamžite do 2.8.2014 na ObFZ.

KM – M. Machyniak 

KM žiada FK aby súpisky  žiakov predložili do 20.08.2014  v dvoch vyhotoveniach  .

Upozorenie :   hráč dorastenec pokiaľ je nahlásený v systéme ISSF  a preukáže sa dokladom SFZ /systém ho pustí / môže nastúpiť  na MFS pokiaľ tlačivo  predloží R.   Platí len  2-3.8.2014 !!! 

 

TMK  - L. Danyi 

Žiadame záujemcov  pre získanie kvalifikácie trénera   pre súťaže  ObFZ aby svoje žiadosti do 25.8.2014 zaslali na ObFZ   Svätoplukova 22   97901  Rimavská Sobota    TMK  .  Uchádzač uvedie svoje meno priezvisko dátum narodenia  a presnú adresu ako aj svoj kontakt. Žiadosť bude akceptovaná len v prípade pokiaľ uchádzač uhradí poplatok  na účet ObFZ    80-€     0068937510/0900  SLSP  Rimavská Sobota.   Výnimku  TMK uchádzačovi môže udeliť na základe  pohovoru  od 1.9.2014.      

DK – P. Ďurík  

DK na základe rozhodnutia OK – ObFZ   k  1.8.2014  zrušila rozhodnutie DK 3/6/14   zo dňa 4.06.2014 . Stanislav Krahulec   -   DK.   OK pre nedostatok dôkazov rozhodnutie  DK  zrušil.  Vklad za odvolanie sa vracia menovanému.     

 

Dezider Balajthy  - podpredseda ObFZ               Ján  Forgon – sekretár ObFZ

 

Top