správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

1/. Schvaľujeme výsledky 16. Kola I. triedy dospelých

2/. MFZ Radnovce – Sirk sa odohrá v Bátke. FK Radnovce ako usporiadajúci FK zabezpečí podmienky podľa Rozpisu ObFZ  a nariadenia ŠTK . 

3/. Upozorňujeme FK II. triedy na začiatok jarnej časti súťaže  10.04.2016 o 15,30 hod.

4/.  FK Káloša predloží na ObFZ do  5. 04.2016  zoznam hráčov / súpisku/ pre jarnú časť súťaže. 

DK – P. Ďurík

06/03/16  Fabo Peter 1339344  FK Jelšava 1 MFS NP  5 ŽK  od 30.03.2016 FK zaplatí  10-€.

07/03/16  Slovák Adam 1197273 FK Jelšava 1 MFS NP  5 ŽK od 30.03.2016  FK zaplatí 10-€.

08/03/16  Vojčík Daniel 1081540  FK Lubeník  1 MFS NP 5 ŽK od 30.03.2016  FK zaplatí 10-€.

09/03/16  DK žiadá záznam z MFS  15. Kolo  Revúčka – Sirk . Záznam žiadáme predložiť do 4.04.2016 pod disc. následkami 

KM – M. Machyniak

  1. Mládežnícke súťaže ObFZ  jarná časť  začína podľa Rozpisu ObFZ / dorast, žiaci/
  2. Upozorňujeme FK že FK Radnovce žiaci, dorast svoje domáce zápasy odohrajú na HP v Bátke pri ZŠ.  FK Radnovce zabezpečí vhodné podmienky pre mužstvá ako aj pre DO podľa Rozpisu ObFZ a nariadenia KM
  3. KM vyzýva zástupcov FK Hnúšťa  M. Petrok a FK Tornaľa O Bencsö  aby do 5. 4.2016 nahlásili termíny  neodohratých turnajov M -ligy. Pod disc. následkami. 

TMK – L. Danyi

Zasadnutie TMK  sa uskutoční dňa 4.04..2016 o 14,30 hod na ObFZ.      Prihlášky na školenie trénerov s poplatkom 90-€ môžete  poslať do 5.04.2016  na ObFZ.  Poplatok na číslo účtu :

                       IBAN:  sk3809000000000068937510      do správy pre prijímateľa napíšte  ObFZ TMK

KR -    V. Parobek 

KR žiadá FK V. Blh na základe podnetu predložiť záznam z MFZ  V. Blh – Klenovec  16.kolo do 5.04.2016

Dňom  23.03.2016  ukončil aktívnu činnosť DZ ObFZ  Ladislav Elek .  KR menovanému ďakuje za  vykonanú prácu.

 

JUDr.  Č i l í k   Ján   predseda ObFZ                               Ján   F o r g o n   - sekretár

Top