správa/oznam

 Úradná správa č.35, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 5.3.2020


1.V zmysle RaPP SFZ je v termíne od 01.01. do 31.03. 2020 zimné registračné obdobie s obmedzenímPri žiadosti o prestup s obmedzením zadať dátum do 30.6.2020, (požadovaný súhlas hráča a materského FK,)  Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami.
Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Upozorňujeme FK na možnosť aplikácie SP Čl. 28/8:
V regionálnej a oblastnej súťaží môžu uzatvoriť dva FK rozdielnej úrovne dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórie žiakov a dorastu. 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 sú:
Pohár ObFZ :  vylosovanie štvrťfinále:

 24.3 13:00  FK HAJNÁČKA- FK TISOVEC

 29.3. 13:00 FK RIMAVSKÁ SEČ- FK UZOVSKÁ PANICA

 29.3 13:00 FK SIRK- FK JELŠAVA
 

  ( prípadné vzájomné dohody na zmene termínov  stretnutí nahlásiť predsedovi ŠTK min. 5 dni pred stretnutím)

6. liga DOUBLE STAR BET 11-12.4.2020

6. liga U19 SD 4.4.2020
4. liga U15 SŽ 11.4.2020
prípravka U11- 17.4.2020

DK predseda Mário MACHYNIAK:

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne FAMILY v rekreačnom stredisku Kokava Línia 13 a 14.3. 2020. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Program seminára, link na videotest UEFA 2019 a okruhy otázok sú uverejnené na stránke ObFZ/ AKTUALITY/SEMINÁR R a DZ. Poplatok za spoluúčasť je stanovený na 10 eur. Poplatok žiadame uhradiť do 29.2.2020 na číslo účtu SK 38 0900 0000 0000 6893 7510. Žiadame R, ktorí ešte neuhradili poplatok, aby tak urýchlene urobili. Neplatiči budú zverejnený  na stránke ObFZ. Poplatok za náhradný seminár bude  35+10 eur.  Oblečenie: súprava ObFZ

TMK  predseda: Ladislav DANYI

TMK ObFZ Rimavská Sobota v spolupráci s TMK SsFZ organizuje doškoľovací seminár trénerov licencie UEFA B a UEFA GRASSROOT C  11.mája  v Rimavskej Sobote. Podrobnosti budú zverejnené v nasledujúcej úradnej správe.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:

Správy sekretariátu:

Top