správa/oznam

ŠTK,KM  - A. Kooš  

     01/10/18  Schvaľujeme výsledky  6. kola dospelých podľa  zverejnených výsledkov na futbalnet.sk , okrem MFZ  Uzovská Panica - Muráň  prípad odstupujeme na DK.

     02/10/18  ŠTK,ŠTK,  KM Schvaľuje výsledky 6., kola U-19 podľa zverejnených výsledkov na futbalnet. sk . Výsledok z 5.,kola U -19  Sirk - Lenartovce ostáva v platnosti  6:0 

     03/10/18  ŠTK, KM schvaľuje výsledky 6.,kola U-15 skupina A,B podľa zverejnených výsledkov na futbalnet .sk

     04/10/18  ŠTK,KM  schvaľuje výsledky 2., kola  U-11  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet  . sk., 

     05/10/18  ŠTK,KM  zaevidovala žiadosť FK Uzovská Panica U-19.  Žiadosti sa nevyhovuje hrá sa v pôvodnom termíne 6.10.2018  o 14,oo  v Uzovskej Panici  /  FK R. Seč  - nesúhlasil/.

 

DK  -   M. Machyniak      

01/10/2018 DK trestá hráč Peter Laurenčík 1057125(TJ Tatran Muráň) vylúčený po 2 ŽK podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 04.10.2018.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

02/10/2018 DK trestá hráč Jakub Koto 1298854(MFK Jelšava) vylúčený po 2 ŽK podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 04.10.2018.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

03/10/2018 Dk berie na vedomie podnet R Pocklan Roman o odpustenie zvyšku DS.DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  podľa čl.41 /1 DP a určuje skúšobnú dobu dobu do 30.6.2019 podľa čl.41/2 DP.Uhradiť 10,-Eur na účet OBFZ RS.R predloží doklad o uhradení na DK OBFZ RS do 18.10.2018.

04/10/2018 DK na základe správy DS trestá hráč Róbert Mezó 1168668 (FK V.Blh) na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa čl.46/1b DP od 04.10.2018.

05/10/2018 DK žiada TJ Uzovská Panica o zaslanie nepoškodeného videozáznamu z MFS TJ Uz.Panica-TJ Tatran Muráň 6.kolo 6.liga OBFZ RS do 9.10.2018 pod DS.

06/10/2018 Peter Fabo 1339344(TJ Tatran Muráň) na základe správy DS a zápisu o stretnutí v stretnutí 6.kola TJ Uzovská Panica-TJ Tatran Muráň za telesné napadnutie pri odchode z hracej plochy voči delegovaným osobám  podľa čl.50/1  DP. DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Tatran Muráň od 04.10.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. DK žiada menovaného o písomné stanovisko k uvedeným disciplinárnym previneniam do 09.10.2018 podaním cez ISSF.

07/10/2018 DK žiada klub TJ Tatran Muráň o zaslanie písomného stanoviska  podaného cez ISSF k uvedenému uznesenie pod č.06/10/2018 do 09.10.2018 pod DS.

08/10/2018 R Ján Ďurík 1312868 na základe správy DS a zápisu o stretnutí v stretnutí 6.kola TJ Uzovská Panica-TJ Tatran Muráň za administratívne pochybenie DO podľa čl.63 DP.DK začína disciplinárne konanie voči menovanému.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie R od 04.10.2018 dovyriešenia podľa čl.71/1,2,3a,b a čl.43/1,2a,4 DP.DK žiada menovaného  o písomné stanovisko k uvedeným disciplinárnym previneniam do 9.10.2018 podaním cez ISSF.

09/10/2018 DS Gejza Tóth 1312897 na základe správy DS a zápisu o stretnutí v stretnutí 6.kola TJ Uzovská Panica-TJ Tatran Muráň za administratívne pochybenie DO podľa čl.63 DP.DK začína disciplinárne konanie voči menovanému.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie DS od 04.10.2018 dovyriešenia podľa čl.71/1,2,3a,b a čl.43/1,2a,4 DP.DK žiada menovaného  o písomné stanovisko k uvedeným disciplinárnym previneniam do 9.10.2018 podaním cez ISSF.

10/10/2018 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.10.2018 o 16.00 hod. zo stretnutia OBFZ RS TJ Uzovská Panica-TJ Tatran Muráň R Ján Ďurík,DS Gejza Tóth,hráč Peter Fabo 1339344(TJ Tatran Muráň) pod DS.

11/10/2018 DK berie na vedomie podanie Martin Hodoň 1023241.Žiada menovaného o doplnenie svojho podania cez ISSF do 09.10.2018 pod DS.

   

 

KR  -  V. Parobek 

 

     1/. Podnet ID 96666  Kráľ - R. Seč   čiastočne opodstatnený, R bude riešený v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov v rámci ObFZ R.S,poplatok za podnet podľa rozpisu ObFZ RS čl. 13 bod 1,  R. Seč  10-€  v MZF.

     2/. Na základe uznesenia DK  č. 8  10/2018  MFS  V. Blh - Radnovce  bez  AR 2   J. Ďuríka 

     3./ Na základe uznesenia DK č. 9/10/2018  MFS   Jelšava - Sirk   bez   DS/DPR    G. Tótha 

     

     Zmena  DL   č.  9      2.liga U-15, U-13,     7.10.2018 o 10,oo  Tornaľa - Žarnovica     Hodoň  M  

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie.

Mgr.  Petrok M   - predseda ObFZ   v.r                                    Ján  F o r g o n  - sekretár

Top