správa/oznam

 Úradná správa č.15, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 10.10.2019

 

1. Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese
http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Nevyčerpané kredity za ObFZ nad 50%:             FK Radnovce
0,00 / 628,10, FK Lenartovce 140,00 / 628,10, FK Muráň 0,00 / 628,10, FK Veľký Blh 0,00 / 628,10, FK Sirk 0,00 / 628,10, FK Rimavské Janove 0,00 / 628,10, FK Lubeník 584,79 / 628,10
Žiadame aj ostatné FK o kontrolu a následné vyčerpanie kreditov .  
2.
Výkonný Výbor ObFZ prerokoval a schválil návrh na zmenu RS čl. XIV bod 8 s novým znením:
V MFS dospelých, je usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 72 hodín po MFS nahrať videozáznam do modulu na nahrávanie v ISSF. V prípade, že IT  prostriedky sú nepostačujúce po ukončení MFS je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť cestou nahratie úplného videozáznamu na USB kľúč. DZ bude distribuovaný USB kľúč

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať telefonické žiadosti o zmenu termínu a bude možné zmeny žiadať výhradne cestou ISSF.
Upozorňujeme FK mládeže, že pri konfrontácii hráčov môžu byť prítomní výhradne VD, kapitán a konfrontovaní hráči. Prítomnosť iných funkcionárov a osôb je zakázaná. V zmysle SP nie je možné vykonať opätovnú konfrontáciu a všetky námietky vznesené po ukončení MFS budú zamietnuté.

 Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať dopisovanie športových odborníkov( VD, tréner, lekár, atď) do poznámky v zápise o stretnutí a FK budú povinné si uvádzať športových odborníkov v zápise o stretnutí v časti funkcionári družstiev.

2. Zmeny Hracích dní a UHČ 6. LIGY DOUBLE STAR BET :.
 ŠTK KM prekladá MFS dospelých 3 .kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET FK Muráň – FK Lubeník na 27.10.2019 o 14:00. FK Muráň uhradí v MZF 10 eur.
4.Zmeny Hracích dní a UHČ 6.Liga SD U19:

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 9. Kola 6. Ligy SD U19 FK Veľký Blh-  FK Rimavská Seč 13.10.2019( nedeľa) o 12:00. Bez poplatku v MZF.

5.Zmeny Hracích dní a UHČ 5.Liga SŽ U15:

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 6. Kola 4. Ligy SŽ U15 FK Klenovec-  FK Ľubeník 9.10.2019( streda) o 12:00. Poplatok 5 eur MZF.

6. .Zmeny Hracích dní a UHČ- prípravka:
7. Predvolávame na svoje zasadnutie dňa 16.10 o 15:30 z MFS 6. Kola 4. Ligy SŽ U15 Marek Busa 1366870, Karol Busa 1386868, Brendov Bari 1386865, vedúci D: Richard Oštrom (1120151 ved. H: Andrea Dubovická Šóšiková  1396328


DK predseda Mário MACHYNIAK:

 

3/10/2019 Daniel Varga 1261164/TJ-FK V.Blh,6.liga Double Bet Star/,vylúčený po 2 ŽK v 7.kole 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi TJ Tatran Muráň -TJ-FK V.Blh dňa 06.10.2019.DK ukladá Disciplinárnu sankciu/ďalej len DS/ zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 7.10.2019 podľa čl.37/3 DP. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

4/10/2019 Barnabáš Berki 1355259/FC Radnovce,U-19/,vylúčený za HNS-kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl.46/1b DP v 8.kole U-19 ObFZ RS medzi FC Radnovce- FC 98 Hajnáčka dňa 5.10.2019.DK ukladá DS zákazom výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne od 6.10.2019 podľa čl.46/2 DP. Uhradiť 5,-Eur v MZF.

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 

1.KR žiada R  Ján Ivanik o vyjadrenie sa k neskorému príchodu na MFS FK Sirk-  FK Ožďany U 19 do 15.10.2019 .
2.KR vyhodnotila videozáznam  z MFS 7.kola 6. ligy DOUBLE STAR BET FK Lubeník- FK Rimavská Seč (podanie FK  Rimavská Seč) ,ako nepreukázateľný z predloženého videozáznamu, bez poplatku v MZF.
3. Od 6. Kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET je DZ povinný FK, ktoré nenahrávajú MFS na FUTBALNET  odovzdať po MFS USB kľúč na ktorý zástupca FK nahrá videozáznam z MFS v zmysle RS čl. XIV.  *
4.
Výplatný termín náležitostí delegovaných osôb: 11,12.10

   

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality
2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:
Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top