správa/oznam

ŠTK G. Tóth 

Upozornenie pre II. triedu  -  zápis o stretnutí sa vyhotoví  v papierovej forme 2 x   v zápise o stretnutí sa uvedie R. č, hráča – pri konfrontácii sa preukáže OP.   DZ ObFZ  zápisy   pošle na ŠTK do  26.08.2015 /1. trieda prioritne   podané dňa 24.08.2015  nie doporučenou poštou !!!/   Systém ISSF nebude funkčný.

ŠTK prekladá  MFZ z 1.11.2015  14.kolo  na deň 15.09.2015 / utorok/   UHČ  15,30. 

FK Ožďany  na základe správy DZ  upozorňujeme FK že v kabíne  DO  / R, DZ/ sa  a vypisuje zápis o M F Z za prítomnosti  R a DO a ISSF manažérov . Žiadna  osoba bez vyzvania  R  a DZ do kabíny R nemá prístup.  V prípade nesplnenia tejto povinnosti ŠTK prípad postúpi na riešenie DK.      

FK Klenovec  - na ŠTK predloží  do 26. 08.2015 písomné vyjadrenie ohľadom  vyhotovenia striedačiek / fotokópia  objednávky/   na základe  zistených skutočností ŠTK vydá rozhodnutie.

KM – M. Machyniak 

MFZ – žiaci  5.9.2015   V. Blh – Jelšava  sa odohrá na základe vzájomnej dohody v Jelšave podľa ÚHČ. 

DK   -   P. Ďurík 

5/08/15/  Horváth Tomáš  120 7770  FK Bátka   zmena trest na podmienečný 2 MFZ do 30.09.2015  FK zaplatí  10-€, 

KR  - V. Parobek  

                                                          Zmeny  DL č. 4  14.08.2015 

Jelšava – Klenovec       22.08.2015   Pelle  za Gaču  

V. Blh  - Radnovce   Ďurík  AR  1   Pelle   AR  2         23.08.2015 

Káloša – Bátka         Pataki   za   Pelle      22.08.2015 

V.Teriakovce-Uz.Panica   Repka za Stanka   23.8.2015

 SsFZ:  26. 08.2015  o 15 a 17,00    Hnúšťa – B. Štiavnica       Šupka  za Hodoňa   

Pracovné stretnutie DZ ObFZ sa uskutoční dňa 28.08.2015 o 16,oo v Rimavskej Sobote /štadión MŠK VIP/  Účasť povinná !!  

Zo sekretariátu  - sekretár ObFZ od 24.08.2015 čerpá dovolenku  do 31.08.2015. 

 

Dezider  B a l a j t h y  - podpredseda ObFZ v.r.                Ján   F o r g o n  - sekretár

 

Top