správa/oznam

ŠTK – G. Tóth  

Potvrdzovanie súpisiek   sa koná pre I. tr. dospelých   29.07.2015  od 15,oo ,  žiadame FK aby nahrali zoznam hráčov do systému ISSF.

Kontrolu HP/ termíny/  pre II. triedu určí ŠTK na svojom zasadnutí  29.07.2015 

Rozpis ObFZ  2015-2016  nájdete na stránkach  obfz-oztk   24.07.2015. Tlačená forma 1 ks  sa doručí na každý FK  do  30.07.2015 .  

KM – M. Machyniak 

Žiadame FK aby súpisky mládežníckych družstiev nahrali do systému ISSF.  Súpisky U – 19 žiadame predložiť na ObFZ 29. 07.2015.  

KR – V. Parobek 

Letný seminár R ,DZ a fyzické previerky sa uskutočnia  24.07.2015  .

Program : 16,oo – 16,15  prezentácia  R a DZ,    16,30 -    17,30  R fyzické previerky,   DZ  - prednášky  ,pokyny  pre súťažný ročník 2015-16   do  18,oo.  18,oo  - 19,30  pre R vyhodnotenie súťažného ročníka  2014-2015  a pokyny pre súťažný ročník  2015-2016.  Ukončenie  seminára  20,oo hod. 

R,DZ pri prezentácii odovzdajú potvrdenie o zdravotnom stave  a poplatok 5- €.     

Informácia :   Nové formuláre na webstránke   SFZ 

http ://www.futbalsfz.sk/tlačiva.html a v ISSF / dokumenty sú „zavesené“ aktualizované formuláre, preto prosíme využívať už len tieto  ostatné nebudú akceptované !

  

Dezider  B a l a j t h y   - podpredseda  ObFZ                    Ján   F o r g o n   - sekretár ObFZ

 

Top