správa/oznam

Zo sekretariátu  -   zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční 16.08.2018 o 16,oo 

-           Rozpis ObFZ 2018 -2019 je na stránke ObFZ R. Sobota 

ŠTK,KM  - Kooš A 

6/08/18  Vylosovanie všetkých súťaží pre súťažný ročník 2018-19 nájdete na stránke všetky góly v jednej sieti /  SFZ  futbalnet.sffz.sk/

7/08/18  Potvrdzovanie súpisiek pre mužstvá dospelých sa uskutoční 17.08.2018 od 14,oo do 16,oo hod., /piatok/ v kancelárii ObFZ na štadióne R. Sobota  /2x  predložiť súpisky/.

8/08/18  Upozornenie -  Pohár ObFZ 2018 -19  zápisy od prvého kola musia byť spracované v I S S F systéme. Záznam zo stretnutia sa nevyhotovuje.  Nezabudnite na členský poplatok pre hráčov a funkcionárov.

9/08/18  Na deň 16.08.2018 o 15,oo zvoláva ŠTK pracovné stretnutie funkcionárov na štadión MŠK R. Sobota miestnosť V.I.P . Program  :  súťaž prípraviek,  vysvetlenie  pre funkcionárov FK hrajúcich v súťažiach SsFZ   / pohár ObFZ  propozície a losovanie/. 

10/08/18  Kontrola HP  7.8a 8.8.2018  - nariadenie  ŠTK               FC Radnovce   - dokončiť sociálne zariadenia/sprchy/, lavičky v šatniach a vymaľovať šatňu hostí.  Odstrániť skalky pri budove hraničacej z HP.  Pripraviť HP /  valcovanie, polievanie/.

Uzovská Panica   -   kopletná rekonštrukcia sprch a sociálnych zariadení tak pre hostí ako aj pre DO. Dokončiť  ohradenie HP, vymaľovať šatňu hostí, zamedziť prístup z tribúny k lavičke hostí, upraviť HP /valcovanie kosenie, polievanie/.  

Lenartovce  -  zabezpečiť pre mužstvo H sociálne zariadenie a sprchy, upraviť HP  / kosenie polievanie, valcovanie/. 

Kráľ   -  upraviť ,pripraviť HP podľa vydaných pokynov ŠTK  a Rozpisu ObFZ.

 V prípade že FK, TJ  nesplní nariadenie ŠTK svoje domáce M F S bude hrať na neutrálnej HP .  Termín následnej  kontroly bude 16 a 17 .08.2018  .   

ZK -  školenie zdravotníkov sa uskutoční dňa  16.08.2018 v Rimavskej Sobote o 8,30 v budove Červený kríž  Rimavská Sobota   ulica Hurbanova . Účastnícky poplatok 15-€. 

 

Mgr. Petrok  Marian  - predseda ObFZ v.r                                    Ján  Forgon - sekretár

                                

Top