správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Schvaľujeme výsledok opakovaného MFZ  II. trieda Bátka – R. Seč  5:0,  

Jarná časť súťažného ročníka I. trieda  20.3.2016   ,  II. trieda  10.4.2016.  

ObFZ  organizuje aj v tomto súťažnom ročníku Zimný pohár  .  Prihláška bude zverejnená na stránkach ObFZ – OZTK a poslaná aj poštou na FK. Predpokladaný začiatok  posledný januárový týždeň  , hracím dňom bude nedeľa.  Prihlásiť sa môžu aj dorastenecké družstvá . Termín 10.1.2016.   

KM – M. Machyniak 

Kontumujeme MFZ  žiakov   3:0 kont.,  V. Blh – Muráň     a Gemer – Muráň   3:0 kont.  Postupujeme na DK .

Postup R  Gemer – Muráň žiaci  postupujeme na  KR.  

FK Muráň  predloží na KM  do 18.11.2015  zápisy  miniligy , z turnaja ktorý sa mal konať v Muráni pod disciplinárnymi následkami.  

DK P. Ďurík 

9/11/15  Mogyoródi Otto1178229 FK Bátka 1 MFZ NP od 11.11.2015  5 ŽK  FK zaplatí 10-€.

10/9/11   Ruszo Balázs 1344362  FK Ožďany 5 MFZ NP od 11.11.2015 podľa 48/2b  za HNS urážky HR  FK zaplatí 5€. 

11/11/15   FK Muráň žiaci pokuta 50+66 €  + 5 € podľa Rozpisu ObFZ   16/6a   za neskoré oznámenie na nevycestovanie na MFZ  V. Blh – Muráň dňa 24.10.2015 

KR – V. Parobek 

Opätovne žiadame MFK Jelšava predloženie DVD c celého MFZ  Jelšava – Ožďany 12.kolo.  / na zázname je len 1.polčas,   2. Je z NFZ jarnej časti   2014-15 /.  Termín  do 18.11.2015 

Na základe analýzy DVD z MFZ 13.kolo  Ožďany – Sirk   KR  potvrdzuje  hodnotenie DPR. Hodnotenie zostáva v platnosti. 

KR  pozastavuje delegovanie  R  Ľ. Filep   na 2 MFZ     .  Na základe analýzy  MFZ   13.kolo   Ožďany – Sirk  dospelí.     

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa  SP.  

Zo sekretariátu    :    Zhodnocujúca konferencia  ObFZ Rimavská Sobota sa bude konať  14.12.2015 .

 

JUDR   Ján  Č i l í k     - predseda ObFZ                         Ján  F o r g o n- sekretár

 

Top