správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky I. triedy  17. Kolo 

2/. Žiadame FK aby podnety na ŠTK po 18. Kole zaslali  do 11.04.2016 do 12,oo, len v elektronickej podobe budú akceptované.

3/. Vylosovanie nadstavbovej časti o postup a o udržanie v súťaži budú zverejnené 12.04.2016.

4/. RSK Rimavská Seč svoje domáce MFZ hrá v Abovciach  /  II. trieda/,

KM – M. Machyniak

1/.   KM súhlasí so zmenou termínu dorast I. tr.  Radnovce- FK Bátka na 8.5.2016 o 14,oo hod.

2. /  Miniliga  :23.04.2016   -  Jelšava, 1.05.2016    -  Hnúšťa,   12.05.2016  -  Jesenské  o 13,oo 

21.05.2016 -  Tornaľa,    28.05.2016   - Hnúšťa.  Kontaktná osoba   Mário Machyniak  za KM ObFZ.  Upozorňujeme FK na  dôstojné organizovanie turnajov. V prípade že sa turnaj neuskutoční KM bude postupovať podľa SP a rozhodnutia VV – ObFZ.

3 ./  KM  oznamuje FK že bez RP hráč môže nastúpiť na MFZ  pokial má žiadosť podanú na SFZ cez ISSF  / 1 x/. 

DK – P. Ďurík 

1/04/16  Bryndzák Róbert  1255037  MFK Jelšava DK žiadosti nevyhovuje.  Žiadosť nesplňa náležitosti podľa DP a SP.

2/04/16  Jakub Michal 1195017 FK Sirk DK žiadosti nevyhovuje  podľa čl. 38/DP.

3/04/16  Šavlík Dárius  1183990 FK Sirk 1 MFZ NP od 6.4.2016 5 ŽK  FK zaplatí 10-€.

4/04/16  DK  na základe záznamu DVD  z MFZ  Revúčka – Sirk  15.kolo  I. tr. dospelí  nevyhovuje žiadosti OFK   Sirk  / ČK  Jakub Michal/  Záznam nezachytáva  namietanú situáciu.

5/04/16   DK upozorňuje FK hrajúce v súťažiach ObFZ na dodržanie termínu pri podania podnetov a to 48 hodín po MFZ. Pokiaľ  termín nebude dodrýaný v časovej lehote DK podnet nebude riešiť. ! 

KR- V. Parobek

Pracovné stretnutie rozhodcov a praktické cvičenia  8.04.2016 na štadióne MŠK R. Sobota o 16,30 hod.  / Sabacký , Nosáľ, Lakatoš, Kovácsová, Maďar, Beracko,Bálint,Pelle,Konček/. 

Zmeny DL  č.  17   Klenovec – Muráň      Šupka, Repka ,Ivanik   -  Juhász,      Sirk – Lubeník   AR 1   Koos,

Rimavské  Janovce – Uz. Panica(hrá sa v sobotu 9.4)     Laciak   Siman   Uličný   - Gescheit.

      

JUDR    Ján Č i l í k – predseda ObFZ  v.r                      Ján Forgon - sekretár

Top