správa/oznam

 Úradná správa č.38, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 26.3.2020

 

                          Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota,

                       Na štadióne 1, 979 01 Rimavská Sobota

 

   

 

 

V Rimavskej Sobote 26.3.2020

 

 

Vec: Uznesenie Výkonného Výboru ObFZ Rimavská Sobota

 

Vážení priatelia a členovia  ObFZ Rimavská Sobota!

 

Na základe odporúčania a prijatých opatrení orgánov SFZ a SsFZ s prihliadnutým na predpokladaný vývoj situácie na území Slovenskej republiky Vás týmto informujeme, že Výkonný Výbor ObFZ  hlasovaním per rollam  schválil návrh predsedu ObFZ Rimavská Sobota v nasledujúcom znení

 Výkonný Výbor hlasovaním per rollam v dňoch 24-26.3.2020 jednohlasne schválil ( 7-za, 0-proti,0-sa držal ) zrušenie všetkých súťaží ObFZ Rimavská Sobota v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, pri dodržaní zásady anulovania všetkých výsledkov doteraz odohraných oblastných súťaží roč.2019/2020. Zároveň v nadväznosti na opatrenia SsFZ schválil, že z týchto súťaží nikto nepostúpi do regionálnych súťaží riadených SsFZ pre súťažný ročník 2020/2021.

 

O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať. Želáme Vám v týchto ťažkých časoch hlavne pevné zdravie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

S pozdravom a úctou

 

 Žiadame stránky (návštevy), najmä v súvislosti s vybavovaním matričných úkonov, aby kontaktovali pracovníka sekretariátu ObFZ Rimavská Sobota  telefonicky 0905 768 096, alebo mailom sekretar@obfzrs.sk.

 

 


Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top