správa/oznam

Zo zasadnutia  VV  ObFZ  6.03.2017  -  VV ObFZ na svojom zasadnutí okrem iných prerokoval a schválil  1/. Návrh rozpočtu školenia  trénerov  UEFA  „C“   predložený TMK  - návrh predloží L. Danyi na zasadnutie TMK SsFZ 7.03.2017 a na VV  SsFZ  cez predsedu TMK  SsFZ .

2/. Schválil na návrh členov VV a ŠTK  termíny 17. a 18. kola  I. triedy dospelých  -základná časť. /Na podnet Sirk reaguje ŠTK/.

3/. Žiadosť Alexander Pataki  postupuje na KR – ObFZ.

4./ Rozhodol o termíne Volebnej konferencie ObFZ .   Viaže sa na  termín Konferencie  SsFZ  - týždeň pred konferenciou sa bude konať Konferencia ObFZ  Rimavská Sobota.

5/. Prijal informáciu z prípravy seminára  R a DZ  ObFZ   podanú predsedom KR .

6./  Pred zasadnutím sa uskutočnila prehliadka opravy budovy na MŠK R. Sobota kde ObFZ bude mať kanceláriu .  

7./  VV  zobral na vedomie zmeny vo vedení ŠK  Rimavská Seč. 

ŠTK  - G. Tóth  

1/.  ŠTK nariaďuje odohrať MFZ  17. a 18 kolo dospelých  I. trieda základná časť  v jeden deň a v jednotnom ÚHČ.       17. kolo  2.4.2017 v nedeľu o 15,30 hod.,   18. kolo  8.04.2017 v sobotu o 15,30 hod. Podľa SP.

2/. Na základe rozhodnutia VV a nariadenia  ŠTK  bod  č.1  podnet FK Sirk nemá opodstatnenie – základná časť. 

3/. Zmena na poste štatutárneho zástupcu ŠK R. Seč  od 1.03.2017 Prezident  :Šóšik Alexander č. t. 0918 518552. Adresa ŠK  Obec Rimavská Seč 294  PSČ  980 42.  Faktúry na  :sosikovaa@gmail.com

KM – M. Machyniak 

KM – žiadosť MFK Jelšava eviduje / usporiadanie finále žiakov/ - postupuje na VV .

DK -  P. Ďurík 

Zasadnutie DK ObFZ  sa uskutoční dňa 15.03.2017  o 15,oo.  

KR – V. Parobek 

1/.Seminár DZ  ObFZ sa uskutoční v Rimavskej Sobote dňa 17.03.2017 – podľa vydaných pokynov na štadióne MŠK R. Sobota. Seminár  R  ObFZ sa uskutoční dňa 18.03.2017 v Rimavskej Sobote v Strednej odbornej škole na Okružnej č. 1. , podľa vydaných pokynov. Účasť na seminároch je podmienená delegovaním na FZ v jarnej časti.

2/. Žiadosť A Pataki  KR zaevidoval po absolvovaní seminára pred súťažným ročníkom 2017-2018 menovaný môže byť zaradený na nominačnú listinu DZ  ObFZ R. Sobota.  

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP a PF  

 

JUDr  Ján  Čilik  - predseda ObFZ                          Ján   F o r g o n  - sekretár ObFZ

 

Top