správa/oznam

Zo sekretariátu    -   zasadnutie VV  ObFZ  bude 22.06.2016  o 13,oo  na ObFZ  R. Sobota.  Pozývame aj predsedov odborných komisií.  Po zasadnutí  VV sa uskutoční  stretnutie členov VV  s členmi odborných komisií.

ŠTK – G. Tóth 

  1. Kontumujeme MFS  2.tr., R. Seč – Bátka  3:0 kont  SP  82/1b.  Prípad postupujeme na DK
  2. Prihlášky  do nového súťažného ročníka  2016-17  nájdete v  ISSF /dokumenty/.  Štartovné  podľa ÚS  ObFZ 41    na účet  ObFZ R. Sobota   sk380900000000068937510  SL SP  R. Sobota

  Do správy pre prijímateľa napíšte  štartovné  2016-2017  !!!   Termín zaslania prihlášky do 30.06.2016. 

  1. Upozorňujeme FK Radnovce že  MFS  Radnovce – Klenovec dňa 19.06.2016 sa  n e h r á. Prípad postupujeme na DK.
  2. Aktív ŠTK, KM   sa uskutoční dňa  8.júla 2016  o 15,oo  v R. Sobote.

DK – P. Ďurík

27/6/16  Szamko  Michal  1298577  MFK Jelšava  1 MFS NP od 15.06.2016  podľa DP 37/2 FK zaplatí 5-€.

28/6/16   FK Bátka dospelí pokuta za nenastúpenie na MFS  R. Seč – Bátka  70-€   podľa   R – ObFZ  16/b. Pre usporiadajúci FK sa odpúšťa na základe včasného oznámenia  .

KR – V. Parobek 

1/.Letný seminár R a DZ ObFZ a fyzické previerky  R   organizuje KR  29.07.2016  v Hrachove  v priestoroch  ZŠ. 

2/. Upozorňujeme  R  že MFS   Radnovce – Klenovec   sa dňa 19.06.2016   nehrá.  / R  necestujú !!/.   

 

JUDr  Ján  Č i l í k   - predseda   ObFZ                   Ján  F o r g o n  - sekretár    

                                            

 

 

Top