správa/oznam

 Úradná správa č.23, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 5.12.2019


ObFZ ďakuje FK, funkcionárom klubov, hráčom, rozhodcom a ďalším futbalovým činovníkom za bezproblémový a korektný prístup v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.
Riadna konferencia ObFZ Rimavská Sobota sa uskutoční 17.1.2020 v Mestskej kolkárni v záhrade 1. mája v Rimavskej Sobote. Materiály budú zasielané elektronickou poštou.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

ŠTK KM spoluorganizuje s FK ISKRA HNÚŠŤA 21.12. od 09:00 tradičný turnaj prípraviek. Týmto pozývame všetky zainteresované FK.

1. Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2019/20 sú:

6. liga DOUBLE STAR BET 11-12.4.2020

6. liga U19 SD 4.4.2020
4. liga U15 SŽ 11.4.2020
prípravka U11- 17.4.2020

DK predseda Mário MACHYNIAK:

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
 Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne FAMILY v rekreačnom stredisku Kokava Línia 13 a 14.3. 2020. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Poplatok za spoluúčasť je stanovený na 10 eur. Poplatok žiadame uhradiť do 29.2.2020 na číslo účtu SK 38 0900 0000 0000 6893 7510. Poplatok za náhradný seminár bude  35+10 eur.    

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:
Zasadnutie Výkonného Výboru dňa 12.11.2019 zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho VV,
 aktuálne informácie predsedov OK, predsedu ObFZ a sekretára ObFZ.
informáciu predsedu KR o organizovaní zimného seminára R a DZ
Schválil: konanie riadnej konferencie ObFZ  Rimavská Sobota  17.1.2020,
Správy sekretariátu:

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top