správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

1 .    Nariaďujeme odohrať MFZ II. triedy   Bátka – Káloša / 2.kolo/ z 23.8.2015 na 22.08.2015 so začiatkom 16,oo v Káloši žiadosti sa vyhovuje.  MFZ 7. Kolo  sa odohrá v Bátke podľa vylosovania  27.9.2015  o 15,oo. 

2.      ŠTK vyhovuje žiadosti FK Káloša . Nariaďuje odohrať MFZ 3,kolo  Káloša – Rimavské Janovce  dňa 29.08.2015 / sobota/  o 15,oo. 

3.  FK Klenovec umiestni striedačky na viditeľné miesto tak pre domácich ako aj pre hostí podľa SP a PF a Rozpisu ObFZ   do 20.08.2015.  Správu DS  postupujeme na riešenie KR a DK.  / neprístojnosti divákov   Klenovec – Radnovce /. 

4. Kontrola HP  a areálov  II.trieda:   - 12.08.2015  Rimavské Janovce  8:15, Rimavská Seč  8,45, Káloša 10,00   , Revúčka – 11,30, Muráň   - 12 15,   Uzovska  Panica  13,30, /Lenartovce     nahlási starosta obce  na ObFZ  R.S/ 

5. Upozornenie pre FK :  Ožďany, Sirk, Revúčka, Muráň, Radnovce ,Klenovec  zabezpečenie  odchodu z HP po ukončení polčasovej prestávky a po MFZ pre družstvá a delegované osoby  podľa SP  PF a Rozpisu  ObFZ. Nerešpektovanie nariadenia  postúpi ŠTK na DK.  Pokyny pre FK II. trieda vydá ŠTK pri kontrole HP  12.08,205. 

6. ROZPIS  OBFZ  2015-2016   v elektronickej podobe nájdete na  a stránkach OZTK – ObFZ  ako aj aktuálne výsledky a tabuľky   2015-2016. 

DK   P. Ďurík 

01/8/2015   Mikuš Miroslav  1096827  FK Revúčka   DK zamieta

02/08/15   DK upozorňuje FK  II. triedy  na vytvorenie priestoru pre technikov na nahrávanie MFZ  tak ako je to určené v ROZPISE  ObFZ  2015-2016  .  Záznam z MFZ  musí byť k dispozícii odborným komisiám  2 mesiace. 

 

KR – V. Parobek

Postup DS v MFZ Klenovec – Radnovce  a HNS divákov  postupujeme na riešenie DK.

Zmeny DL č.  2        V. Blh – Muráň  DZ    Forgon za    Eleka  

Lubeník  - Klenovec      Rybár za Kriaka      Kovács za Rybára       Gemer -  Ožďany     Šupka za Kriaka

Náhradný termín  seminár  fyzické previerky   -    7.08.2015  na štadióne MŠK R. Sobota  o 16,oo

Úsek DZ,DS   - upozorňujeme  DS ,DPR   - na dôsledné vypisovanie správy DS a DPR ./ HNS ,NS do správy uviesť  / kto –čo- kedy   aké nadávky boli použité  / podľa pokynov vydaných na seminári  24.07.2015.   Dodatok k správe  DZ,DPR a tlačivo vydané OBFZ pri nedostatkoch  musí byť  priložený k správe DS, DPR.     

 

Dezider  B a l a j t h y   - podpredseda ObFZ   vr.     Ján  F o r g o n  - sekretár ObFZ

Top