správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Pohár ObFZ   1. Kolo   :  Schvaľujeme výsledky  -   V. Blh – Ožďany   3:1,  MŠK R. S – Tornaľa   1:0,  Kráľ  -  Hrnč. Zalužany  

Gembický Lukáš   FK H. Zalužany   -   ČK    zastavená činnosť na 1 PS   od  3.2.2016. Poplatok uhradí FK podľa  vydaných propozícií do   9.2.2016.  

 

TMK – L. Danyi 

Prihlášky na školenie  trénerov  UEFA  lic,-„C“   prosíme  poslať na  ObFZ R. Sobota  do 10.2.2016  .

KR – V. Parobek  

Seminár  R a DZ  ObFZ sa uskutoční   v Tornaľi.  DZ   dňa  11.3.2016   od  15,30  hod v Kultúrnom centre mesta.  Účastnícky poplatok   5-€.   Seminár   R   dňa  12.3.2016 od  8,30  hod  v Tornaľi v Kultúrnom centre mesta  . Účastnícky poplatok   5-€.  Účasť je  podmienená delegovaním na MFS v jarnej časti súťažného ročníka  2015-16. Doporučujeme preštudovať  SP,PF,DP ako aj Zákon o športe ktorý je platný od 1.1.2016.   Presný program bude zverejnený  na stránkach OZTK-ObFZ  včas. 

Zo sekretariátu   :  Všetky platné predpisy/poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy/ SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách :

http://www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz.html,
http//www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz/poriadky.html,
http://www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz/smernice.html
http://www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

 

JUDr     Či l í k   Ján     predseda   ObFZ   v.r                       Ján   F o r g o n   - sekretár   ObFZ

Top