správa/oznam

ŠTK G. Tóth

Pohár ObFZ  2017  - pokyny a prihlášku nájdete v ÚS   č. 22  2016-2017.  Prihlásiť sa môžu aj dorastenecké družstvá  U -19.

KR – V. Parobek

KR žiada rozhodcov ObFZ ktorí ešte neuhradili členský poplatok pre súťažný ročník 2016-2017 aby tak urobili. Poplatok uhradí R na účet ObFZ R. Sobota . Do poznámky uvedie /svoje meno /.  

Seminár R a DZ sa uskutoční v mesiaci marec 2017 presný termín   a program KR zverejní  včas vo svojich pokynoch na stránke ObFZ.

TMK – L. Danyi 

Dňa 21.01.2017 výber dospelých ObFZ sa zúčastní na halovom turnaji v Modrom Kameni. Nominácia hráčov bude zverejnená v ÚS  č. 24  ako aj termín prípravného zápasu. Zodpovední :  Petrok, Singlár, Kis.  

Školenie trénerov UEFA  LIC.  „C“.  Organizuje ObFZ v mesiacoch február a marec  2x 2 dní. Poplatok 90-€.  Ktorý uchádzač uhradí na účet ObFZ. Do prihlášky napíšte svoje  : meno  a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu, a tel. kontakt alebo e- mail.  Prihlášky posielajte na adresu  : ObFZ  R. Sobota    TMK     Svätoplukova 22     97901   Rimavská Sobota.  Informáciu podá predseda TMK Ladislav Danyi a sekretár ObFZ  Ján Forgon. 

HK – Očenášová 

Upozorňujeme FK na vyrovnanie podlžnosti voči ObFZ na základe ÚS  č.  22 .  Žiadame FK aby faktúry uhradili do  10.januára 2016  / pohľadávky/. V prípade nesplnenia tejto povinnosti   HK bude postupovať podľa platných zákonov  . 

 

JUDR.   Ján   Č i l í k   v.r   - predseda  ObFZ                    Ján   F o r g o n - sekretár

Top