správa/oznam

Úradná správa č. 20, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 21.5.2021

 

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. Zhrnutie platných usmernení pre športové aktivity

Na základe novej vyhlášky č. 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky účinnej od 15.05.2021 došlo k nasledovným zmenám:

 Opatrenia sú rozdelené do úrovní podľa stupňa varovania okresu, v ktorom sa uskutočňuje športová aktivita.

Pre I. stupeň varovania (okres Rimavská Sobota) platí nasledovné:

            * Tréningový proces - exteriér 50 ľudí

            *Amatérske súťaže povolené - 50 športovcov exteriér

            *Diváci povolení - iba sediaci diváci 500 exteriér

            *všetci účastníci súťaže (diváci aj hráči) 24 hod. neg. atg. test., alebo výnimky z testovania

Pre II. stupeň varovania (okres Revúca) platí nasledovné:

            * Tréningový proces - 10 +1 v interiéri aj exteriéri na sektor o veľkosti 300m2

            * Amatérske súťaže povolené - 50 športovcov exteriér

            * Súťaže bez divákov

Takéto rozdelenie okresov platí od 17.05.2021 – 23.05.2021 ale aj v termíne od 24.05.2021 – 30.05.2021. Aktualizované usmernenie vydané SFZ nájdete tu: Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 15. mája | Slovenský futbalový zväz (futbalsfz.sk)

Na organizáciu športovej aktivity platí COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

Z COVID semaforu pre šport vyberáme pre okresy Rimavská Sobota a Revúca:

Test- nie je potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu pri vstupe na športovisko (tréningový proces)

Rúško - Pri výkone športovej aktivity nie je potrebné mať rúško ani iné prekrytie dýchacích ciest

Miera kontaktu - Kontakt hráčov pri hre je povolený ak ide o hráčov rovnakej tréningovej skupiny

Tréningové sektory - Sektory je možné vytvárať v interiéri aj exteriéri. V okresoch v II. stupni varovania, 1 sektor = min. 300 m2.

Zázemie - Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozostupy apod.) Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch.

2. Upozorňujeme, že riadiace orgány ObFZ Rimavská Sobota môžu v blízkej dobe vydávať operatívne rozhodnutia. Preto upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, klubových manažérov a rozhodcov, aby sledovali aktuálne oznamy aj na webovej stránke https://www.obfzrs.sk, prípadne oznamy doručené e-mailom.

3. Neuhradené MZF k 20.5.2021

- za 09/2020 FC Radnovce.

- za 10/2020 FC Radnovce, ŠK Rimavská Seč.

 Žiadame obratom uhradiť !!!

4.V súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať, že sekretár naďalej vykonáva prácu z domu (tzv. home office).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo: 0905 768 069 alebo 0903 273 554

 

ŠTK predseda Adrian KOÓŠ:

1. Reštart súťaží riadených ObFZ Rimavská Sobota

Upozorňujeme FK, že na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie, rozhodla  ŠTK o dohraní dvoch odložených MFS 6. ligy dospelých  jesennej časti. Jarnú časť súťažného ročníka 2020/2021 6. ligy ObFZ dospelých ŠTK ruší. V prípade rovnosti bodov mužstiev na 1. a 2. mieste tabuľky  rozhodne o majstrovi ObFZ RS a postupujúcom do 5. ligy SsFZ barážový zápas, ktorého miesto, dátum a čas určí ŠTK v dostatočnom časovom predstihu.

2. ŠTK nariaďuje dohrať MFS 6. kola jesennej časti 6. ligy dospelých ObFZ RS:

6. kolo: 5.6.2021 o 17:00 hod. FK Mesta Tornaľa „B“ - TJ-FK Veľký Blh

3. ŠTK nariaďuje dohrať MFS 9. kola jesennej časti 6. ligy dospelých ObFZ RS:

9. kolo: 12.6.2021 o 17:00 hod.FK obec Lubeník - FK Mesta Tornaľa „B“

4. ŠTK nariaďuje odohranie 8. kola jesennej časti 6. ligy dorastu U19 ObFZ RS:

8. kolo: 12.6.2021 o 14:30 hod. MFK Jelšava - FC 98 Hajnáčka

8. kolo: 13.6.2021 o 14:30 hod. TJ Ožďany - OFK Sirk

Jarnú časť súťažného ročníka 2020/2021 6. ligy ObFZ dorastu U19 ŠTK ruší.

5. ŠTK nariaďuje odohranie 5. a 6. kola jesennej časti 4. ligy SŽ U15 ObFZ  RS skupiny A a B:

skupina A:

5. kolo: 5.6.2021 o 10:00 hod. FK obec Lubeník - TJ Ožďany

6. kolo: 12.6.2021 o 10:00 hod. MFK Jelšava - FK obec Lubeník

skupina B:

5. kolo: 5.6.2021 o 10:00 hod. FC Radnovce - TJ v Rimavských Janovciach

5. kolo: 5.6.2021 o 10:00 hod. TJ Družstevník Kráľ - FC 98 Hajnáčka

6. kolo: 12. 6. 2021 o 10:00 hod. TJ v Rimavských Janovciach - TJ Družstevník Kráľ

6. kolo: 12. 6. 2021 o 10:00 hod. FC 98 Hajnáčka - FC Radnovce

Jarnú časť súťažného ročníka 2020/2021 4. ligy SŽ U15 ObFZ  RS skupiny A a B ŠTK ruší.

6. Prípravka U11 a U9:

ŠTK anuluje výsledky prípraviek U11 a U9 súťažného ročníka 2020/2021. Navrhuje organizovanie neoficiálnych  turnajov prípraviek U11 a U9.Záujemcovia sa môžu prihlásiť u predsedu ObFZ RS Mariana Petroka na telefónnom čísle 0905 837 809 do 31.5.2021.

ŠTK upozorňuje na dodržiavanie platných nariadení. To znamená, že pri organizovaní každého hromadného podujatia sa musí každý zúčastnený (hráč, rozhodca, realizačný tím, organizátor,divák) na požiadanie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín !!!

 

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

2.Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

 

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

Top