správa/oznam

ŠTK – KM     G. Tóth

1/. Schvaľujeme výsledky  8.,kola dospelých ako aj výsledky  U -15 a U – 19 zo 7.,a 8., 10.2017 

2/.  Kontumujeme  M F S Kráľ – Klenovec   3:0 kont., SP čl. 82/d  /počet hráčov klesol pod 7 ./ Postupujeme na DK.

3/. ŠTK berie na vedomie písomné vyjadrenie FK Klenovec  J. Brndiar. 

4/. Súťaž prípraviek.  Prvý turnaj sa uskutoční dňa 4.11.2017 o 9.30 hod., . Žiadáme FK aby do 31.10.2017 poslali zoznam hráčov na ObFZ ŠTK,KM   / minimálny počet hráčov  7/. 

DK – P. Ďurík 

4/10/17  FK Klenovec dospelí  pokarhanie na základe vzhliadnutia DVD a správy DS ako aj vyjadrenie funkcionára FK Klenovec   J. Brndiar.  DP čl. 11.  Opakovaný prípad bude riešený podľa Rozpisu ObFZ  16/b.

5/10/17  FK Kráľ  pokarhanie na základe záznamu –DVD za NS divákov / hlasité vykrikovanie na funkcionárov  ObFZ  / opakovaný prípad DK bude riešiť finančnou pokutou.  DP čl.11

6/10/17  Podnet FK Sirk ID 79891  DK mení trest  hráčovi Hudeček Tomáš č.r. 1245371 na podmienečný od 11.10.2017 do 30.06.2018  3 týždne .  Poplatok   10-€. 

7/10/17   Postup R v M F S Klenovec – Kráľ  DK dáva na riešenie KR ObFZ. 

TMK – L. Danyi

1/. TMK SsFZ  bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov  UEFA B  licencie /min.,18 poslucháčov. Podmienka držiteľ UEFA GRASSROOTS  C  v rozsahu 120 hodín. Náklady školenia  250-€ hradí účastník/mimo cestovného ,ubytovania a stravného  Prihlášky posielajte do 1.11.2017 na tlačive  prihlášky /www.ssfz/aktuality/ /.  Mailom na adresu peterstefanak@gmail.com,alebo poštou na adresu  TMK  SsFZ Partizánska cesta 93   974 01   Banská Bystrica. 

2/.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov bude organizovať doškoľovací seminár trénerov  UEFA  B   a UEFA  GRASROOTS   C licencie / slúži na predlženie platnosti licencie/ v rozsahu   8 hodín  dňa 17. novembra  /piatok – štátny sviatok/ v priestoroch FF  UMB v Banskej Bystrici.  Účastnícky poplatok 10-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 6.11.2017 na priloženom tlačive prihlášky /www.ssfz/aktuality/ mailom na adresu   peterstefanak@gmail.com,alebo  poštou na adresu , TMK SsFZ  Partizánska cesta 93   974 01 Banská Bystrica.   

KR  - V. Parobek 

1/.  Zmena   DL  -     Kráľ    - Radnovce      DZ       Kováč  

2/. KR upozorňuje FK že v prípade nenastúpenia/ nepricestovania/  mužstva na  M F S znáša náklady pre R  mužstvo ktoré nepricestuje  a neoznámi organizátorovi stretnutia alebo DO  neúčasť / 120 minút pred zahájením stretnutia /ÚHČ/.  ŠTK,KM postupuje podľa Rozpisu  ObFZ  2/d. 

3/. KR upozorňuje R že v prípade  keď počet hráčov na M F S klesne pod 7  dôvod musí uviesť do zápisu o stretnutí  . DZ  túto skutočnosť napíše do správy  DS. !!  

Zo sekretariátu   :   -    Volebná konferencia ObFZ  sa uskutoční dňa   24.11.2017  v Rimavskej Sobote 

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP  a Rozpisu  ObFZ . 

 

JUDr    Ján  Č i l í k   - predseda ObFZ                    Ján  F o r g o n  - sekretár ObFZ

 

 

Top