správa/oznam

ŠTK,KM  - Kooš A  

 

 22/09/18  Schvaľujeme výsledky 5 kolo dospelých podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk

 23/09/18  Schvaľujeme výsledky U - 19  5 kolo  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet .sk

 24/09/18  Schvaľujeme výsledky U - 15  5., kolo skupina A,B podľa zverejnených výsledkov na futbalnet .sk

 25/09/18  Schvaľujeme výsledky U - 11  prvé kolo podľa zverejnených výsledkov na futbalnet .sk

 26/09/18  ŠTK,KM uzatvára futbalový štadión FC Radnovce na jedno domáce MFS, nesplnenie SP. MFZ 7kolo  Radnovce - V. Blh sa odohrá vo V. Blhu .

 27/09/18   ŠTK,KM schvaľuje zmenu HP  MFZ   U-19  Radnovce - Hajnáčka  6.,kolo  29.09.2018 o 14,oo MFZ sa odohrá vo Veľkom Blhu.

 28/09/18   ŠTK,KM  predvoláva prezidenta FK Lenartovce Jána Rákošiho a Nicolasa Váradiho na 3.10.2018 o 16,oo.  /Kancelária ObFZ  na štadióne MŠK  R. Sobota /.

 29/09/18  ŠTK,KM  žiada vyjadrenie rozhodcov R a AR1 v MFZ U-19  Sirk - Lenartovce / ohľadom štartu hráča FK Lenartovce Nicolas Váradi,postup pri konfrontácii hráčov a námietke domácich cez ISSF  do 2.10.2018/.

 30/09/18  KM upozorňuje  FK  U-11  na povinnosť pracovať v ISSF súťaž prípraviek  U-11 podľa vydaných pokynov ŠTK,KM, v prípade nejasnosti sa obrátte na p. A. Patakiho. 

 

 DK - Machyniak M  

14/09/2018  DK trestá Jozef Váradi 194541(ŠK R.Seč) vylúčený za Surovú hru-kopnutie súpera nadmernou silou podľa čl 45/1 DP na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa čl.45/2a DP od 19.9.2018.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

 

 KR  - Parobek V  

 

 1/. Podnet ID 96666 /Kráľ - R. Seč/ v šetrení 

  2/. KR na základe podnetu ŠTK-KM č. 19/09/2018  KR bude riešiť R Kluka N  v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov v rámci  ObFZ  R.S 

  3/. KR  na základe podnetu DK č. 12/09/18  bude riešiť R   Šupka M  v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov v rámci ObFZ  R. S 

 

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie.

Mgr.  Petrok M   - predseda ObFZ   v.r                                    Ján  F o r g o n  - sekretár

Top