správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky 8.  a 9. Kola okrem Rim. Seč – Kráľ v šetrení  -

2/.  ŠTK upozorňuje FK Klenovec a ŠK R. Seč  na základe oznámenia DS na včasné dostavenie mužstva dospelých na M F S 1 hodina pred U H Č.  !! 

3/. M F S 10. Kolo   Radnovce – R. Seč   / dospelí/ nariaďujeme odohrať v Bátke  25.09.2016  v U H Č.

4/.  M F S 12. Kolo   Klenovec – R. Janovce sa odohrá  podľa vylosovania  ale zmena U H Č  o 10,30 hod. 

5/.  M F S 7.  Kolo   Ožďany – Jelšava   0:3 kont., Inzultácia hráča H hráčom D ktorý mal zastavenú činnosť, podľa SP a Rpzpisu  ObFZ   R. Sobota,  prípad postupujeme na DK. 

DK – P. Ďurík 

11/9/16  Szajkó Koloman  1165563  FK Kráľ  DK na základe vzhliadnutia záznamu z M F S Kráľ – Klenovec 7.kolo  3 MFS  NP  od 21.09.2016  podľa  DP  49/-1b  / HNS udretie súpera v prerušenej hre/. FK Zaplatí  10-€. 

12/9/16     Jakub Michal  1195017 FK Jelšava  / ČK HNS voči R/  3 MFS NP  podľa  48/1c   od 21.09.2016. FK zaplatí 10-€,

13/09/16  DK žiadá ŠK Rimavská Seč o predloženie komplet záznamu z M F S Rim. Seč - Kráľ  /dospelí/  8.kolo do 27.09.2016 pod disc., následkami.

14/09/16  Váradi Ladislav1128069  Rimavská Seč  zastavená činnosť od 16.09.16  NP  do vyriešenia prípadu.

15/09/16  Váradi Nicolas  1247801  FK Rim. Seč zastavená činnosť NP od 16.09.2016  do vyriešenia prípadu.

16/09/16  Szabó Tomáš  1155798  FK Ožďany  zastavená činnosť NP  od 7.09.2016 podľa DP 48/1b  / 5.09.2016/ 2MFS  FK zaplatí 10-€.  

17/09/16   Szabó Tomáš  1155798  FK Ožďany  zastavená činnosť NP na 2 mesiace od 21.09.2016 podľa DP čl. 49-1b ,čl 58 -2e.   FK Uhradí 10-€. 

18/09/16  FK Ožďany /dospelí/  DK trestá podľa čl .  57-1f,58-2e, čl. 58 -3,  pokutou  50-€ +10  € podľa Rozpisu  ObFZ   16/7a. 

19/09/16   FK Ožďany  dospelí   podmienečne uzatvorené ihrisko  na 2 M F S do 30.06.2017  podľa  DP  28-1. 

20/09/16  FK Ožďany dospelí  nepodmienečné zastavenie činnosti  na 1 M F S .  FK  stretnutie odohrá  ŠTK po skončení súťaže  FK odpočíta z výkonnostnej tabuľky  -3 body.  DP čl., 32-1,2 . FK zaplatí 10-€.

21/09/16   Ríz Peter  1358487  FK Ožďany  / ČK HNS  udretie súpera v prerušenej hre/  4 týždne NP od 14.9.2016  podľa  DP  49-1b. FK zaplatí 10-€ - .  

KR  - V. Parobek  

1/. Podnet / sťažnosť/  FK Klenovec  M F S Kráľ – Klenovec čiastočne opodstatnená, postupujeme na DK.   Činnosť   DO rieší  KR na svojom ďalšom zasadnutí 23.09.2016. 

2/.  Na základe podaných podnetov  FK Klenovec a FK Jelšava  KR žiada predložiť záznam z M F S Klenovec – Kráľ a Revúčka  Jelšava   do  27.09.2016 na ObFZ. 

3/.  Činnosť a postup DO v M F S Ožďany – Jelšava  KR bude riešiť  na svojom zasadnutí dňa 23.09.2016  . 

TMK – L. Danyi 

Evidencia trénerov  - postup pri  uznania kvalifikácie  prihlásenie sa  do systému  ISSF  podľa vydaných pokynov  SFZ a SsFZ   patrí do kompetencie  TMK – ObFZ.  Jasné a presné informácie podajú v prípade nejasnosti   :                                                                                                                                                      Danyi  Ladislav predseda T M K                  0917 906032            a               Ferdinand   Kis   0903 504538 

 

                         Proti rozhodnutiam   je možné podať odvolanie podľa   SP  .

 

JUDr.   Ján    Č i l í k v.r     - predseda ObFZ                             Ján    F o r g o n   - sekretár   ObFZ

 

Top