správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

1/. Upozorňujeme na začiatok jarnej časti I. trieda  16. kolo 25 a 26 03.2017  o 15,oo podľa vylosovania. 

2/.  17. kolo  sa odohrá 2.04.2017 / nedeľa/  všetky MFZ o 15,30 hod.   18. kolo  8.04.2017 /sobota/ všetky MFZ I. triedy o 15,30 hod.

3/.  II. trieda začína 9.04.2017   10. Kolom   o 15,30 hod., . 

4/. ŠTK upozorňuje FK hrajúcich v súťažiach ObFZ o doplnenie súpisiek FK. 

5/.  Upozorňujeme FK na podávanie podnetov  - len v elektronickej podobe !! 

KM  - M. Machyniak

1/.KM upozorňujeme FK ktorým  dorastenecké a žiacke družstvá hrajú v súťažiach aby po 18. Kole dospelých sledovali ÚS a nariadenia  KM a ŠTK   ohľadom  preloženia  niektorých NFZ   pri U- 19 a U – 15.  !!  

2/. KM nariaďuje odohrať MFZ  dorast  Jelšava – Sirk na deň 8.04.2017  o 13,oo  predzápas. 

3/. Žiadosť MFK Jelšava  KM predloží do VV – ObFZ  / usporiadanie finálového zápasu /. 

4/.  KM žiadá FK ktoré majú  prípravky  v súťaži ObFZ  aby pre hráčov vyžiadali RP cez SFZ  nakoľko KM do systému ISSF nevie nahrať zostavy.  Od 1. 4. 2017  výsledky a tabuľky zverejníme na stránkach   ObFZ – OZTK  / prípravka /.     

TMK – L. Danyi  

TMK  žiada účastníkov  /frekventantov/ školenia  UEFA LIC „ C“   aby doplatok uhradili na ObFZ do 30.03.2017 pokiaľ tak ešte neurobili.    

KR – V. Parobek 

1/.Delegovanie SsFZ   :  3. Liga U-19     Juh :  25.03.2017 o 12.30  Hnúšťa – Bacúch  Pelle, Sabacký 

2/. Náhradný seminár a pohovor s čakateľmi R  sa koná 31.03.2017  o 16,oo na ObFZ R. Sobota. Poplatok  za náhradný seminár  R   5+10 €.     Platia účastníci ktorí sa nezúčastnili dňa 18.3.2017  ZS. 

3/Zmena tel.čísla R Jaroslav Maďar:0948 888078

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP . 

 

JUDr. Č i l í k Ján  - predseda  ObFZ                                      Ján  F o r g o n  - sekretár  ObFZ

Top