správa/oznam

Zo zasadnutia VV – ObFZ 20.11.2017    VV na svojom zasadnutí okrem iných  1/. Súhlasil s kandidatúrou   JUDr. Jána  Čilíka na ďalšie volebné obdobie na post predsedu ObFZ Rimavská Sobota.  2/. Schválil finančné prostriedky na nákup cien pre  Revúcke Sršne  halový turnaj – december 2017/3 ceny zakúpi sekretár /.  3/. Prípad  MFS  Uzovská Panica – Revúčka   DK na svojom prvom zasadnutí   znova prerokuje a bude informovať VV – ObFZ. 

ŠTK – KM   - G. Tóth  

Druhý turnaj prípraviek sa uskutoční dňa 26.11.2017 v Hnúšti / šp. hala pri štadióne/.  Občerstvenie zabezpečí pre účastníkov  FK Hnúšťa   /  1O+2/ pre každé družstvo. Začiatok o               9,3O hod. 

KR – V.Parobek

Turnaj prípraviek  26.11.2O17 o 9,3O    Hnúšťa        R       Šupka M ,Hodoň M  

VK- L. Slanec 

  1. Dňa 22.11.2O17  od sekretára  VK prevzala  kandidátne listy na jednotlivé funkcie  pre volebné obdobie 2O17-2O21  VK konštatovala že kandidátne listy splnili požadované podmienky boli na ObFZ doručené včas.  
  2. Navrhnutí kandidáti na jednotlivé funkcie : 

Predseda   ObFZ    :        1. JUDR   Čilík  Ján                             2.  Mgr. Petrok Marian

Komisia rozhodcov :      1.  Parobek   Vladimír                       2.  Rybár Csaba 

Revízna komisia      :      1.  Mgr. Agócs  Peter                        2.  Bc.Dubovická  Šóšiková  Andrea       

Predseda   TMK       :      1.  Danyi   Ladislav                            2.   Nie je 

Predseda   DK         :       1.  Machyniak   Mário                       2.  Nie je 

Predseda   OK        :         1.  Kisel  Ľubomír                              2.   Nie je  

Za členov do  VV – ObFZ   :   Balajthy  Dezider, Tóth Gejza /Jesenské/  Goldschmidt Roman,

                                                  Tóth  Tomáš /Hajnáčka/  ,Ing. Hyžnaj Ján, Mgr. Bitala Miroslav

                                                   Kooš  Adrian  . 

  1. Hlasovať môžu  /hlas rozhodujúci/ štatutárni zástupcovia  alebo splnomocnený funkcionár FK ktorý zastupuje svoj FK. 
  2. Navrhnutý kandidát môže hlasovať len v tom prípade, keď je štatutárom FK alebo je splnomocnený na konferenciu ObFZ.   Splnomocnenie musí predložiť pri prezentácii spolu s preukazom totožnosti.   

Zo sekretariátu :  Konferencia sa koná 24.11. 2O17  o 15,oo  v priestoroch Junior komplex Rimavská. Sobota   .

 

JUDr  Ján  Č i l í k v.r. predseda    ObFZ                   Ján  F o r g o n   - sekretár   ObFZ          

 

   

                                       

 

Top