správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Prihlášky do súťažného ročníka 2017-2018  žiadame zaslať na ObFZ do  5.07.2017  v podobe elektronickej  a následne aj poštou. Pokyny  FK dostanú poštou.   Za dospelých FK zaplatí  100-€ za družstvo mládežnícke 25 €-,  / 25 € žiaci , 25 -€ dorast/.   Na účet   ObFZ Rimavská  Sobota  Svätoplukova 22  / nie poštovou poukážkou /     do  5.07.2017  

             Číslo účtu  : IBAN    SK  38090000000000068937510  SLSP  R. Sobota    /ObFZ   R.S/

Do správy pre príjemcu  FK  uvedie  presný názov FK podľa ISSF ,ďalej súťažný vklad   2017-2018  

2/. Aktív ŠTK  a KM  sa uskutoční   14. Júla 2017   o 15,oo hod., v Rimavskej Sobote  - Reštaurácii  EURÓPA   /  150  m  od  OZTK- ObFZ /.   Na  aktív  pozývame zástupcu  FK .  Program   :  Vyhodnotenie súťažného ročníka  2016-2017 , Informácie zo zasadnutí  SsFZ SFZ a ObFZ, prestávka  , vylosovanie  súťaží pre súťažný ročník  2017-2018.  

3/. ŠTK – do 13.07.2017  prevedie  kontrolu štadiónov ,areálu  a HP na základe podaných prihlášok. Správu predloží do VV – ObFZ.  /14.07.2017/.   

DK – P. Ďurík   

29/06/17    DK  berie na vedomie podnet FK Klenovec podnet  ID  70718  vynesené tresty,pod DO  08/06/17, 09/06/17, 10/06/17,  11/06/17   ponecháva v platnosti   na základe predložených informácií. 

30/06/17        Prerušené tresty udelené na časové obdobie  podľa  DP   17-8 do začiatku sezóny  2017/2018      Vincze Viktor  1126409    FK Klenovec   

31/06/15        Zvyšky trestov hráčov za ČK prenášané  do sezóny  2017-2018   :  

Slovák  Adam   1197273   MFK Jelšava   2 MFS NP  ,  Gutmayer  Tomáš  1354790   FK Ožďany  žiak  3 MFS    NP.     

KR- V. Parobek  

  1. Seminár  DZ ObFZ   sa uskutoční 28.07.2017   v Rimavskej Sobote /Pozvánky  s programom dostanú DZ po schválení nominačnej listiny pre súťažný ročník 2017-2018  na VV./  
  2. Seminár  a fyzické previerky  KR organizuje   na deň  28.07.2017  nominačná listina bude  schválená na VV  - ObFZ 14.07.2017 . Zverejnená v ÚS č. 1   2017-2018 .   Program  bude zverejnený včas  na stránkach ObFZ  - KR  pokyny .  R pred fyzickými previerkami predložia  potvrdenie o zdravotnom stave nie  staršie ako  1 mesiac.
  3. Delegovanie R   -  žiacky turnaj  1.07.2017    MFK Jelšava     Na základe  dohody medzi  KR ObFZ   a MFK Jelšava  deleguje    R   :    Šupka , Gača  , Kúchen .

         

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľ SP a Rozpisu  ObFZ

 

Zo sekretariátu  :    Na základe  vydaných pokynov pre predsedov odborných komisií zo dňa 28.06.2017  žiadame aby predložiť  zmeny doplnky  do Rozpisu  ObFZ pre súťažný ročník  2017-2018 sekretárovi písomnou formou  do 10.07.2017  / zodpovední predsedovia odborných komisií/ 

Zasadnutie VV  - ObFZ:     14.07.2017  o 12,30    - účasť všetkých členov ako aj predsedov odborných komisií  nutná.   /Reštaurácia EDURÓPA   R. Sobota/.

-            Aktív ŠTK  SsFZ sa uskutoční  3.07.2017   v Banskej Bystrici  /účasť- predseda ŠTK, KM a sekretár/ 

-            Úradná  ObFZ   správa č. 1     2017-2018  bude zverejnená po Aktíve  ŠTK ,KM .  

 

Dezider  B a l a j t h y  v.r  -podpredseda ObFz              Ján   F o r g o n   - sekretár   ObFZ

 

 

Top