správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

ŠTK upozorňuje  FK na štart hráčov bez RP. Hráč bez RP môže nastúpiť na 1 MFZ pokiaľ vedúci družstva predloží  tlačivo o vyžiadanie RP zo systému  ISSF. Platí len na jeden MFZ. !! Hráč predloží aj svoj OP.  

Ďalej upozorňujeme FK na  vytvorenie nahrávania MFZ / CD/.  Nahráva sa  od nástupu hráčov na HP a taktiež aj odchod hráčov z HP po ukončení prvého polčasu a tiež po ukončení stretnutia  pokiaľ hráči sa nedostanú do priestorov šatní.  

Upozorňujeme FK  , že pri podávaní sťažností, námietky, odvolania ,žiadostí zvolili elektronickú poštu. /Nie fax, nie poštovú schránku  /. Neoficiálne podané listy ObFZ nebude akceptovať.

KM – M. Machyniak 

Žiadame FK aby svoje súpisky doplnili z jesennej časti vo všetkých vekových kategóriách  . 

Žiadosti, námietky, odvolania podávajte len v elektronickej podobe !! / e-mail, ISSF/ 

Upozorňujeme FK že bez RP hráč môže nastúpiť len na 1 MFZ  pokiaľ predloží žiadosť o vyžiadanie RP  / tlačivo ISSF/ 

DK  - P. Ďurík 

01/03/15    Levický Vladimír  1063075 FK Lubeník zmena trestu na podmienečný od 18.03.2015 do 30.06.2015   FK zaplatí 10-€. 

Upozorňujeme FK že žiadosti a odvolania DK bude prijímať len v elektronickej podobe / ISSF alebo e-mail/  

KR – V. Parobek 

Zmena náhradného termínu seminára R   -  prekladá sa na  27.03.2015  o 15,oo  pozývame aj nových R. 

KR Upozorňuje HR  že pokiaľ hráča  pustí systém ISSF  do zápisu o stretnutí   R štart hráča povolí podľa pokynov ŠTK a KM.  

AR  - pred stretnutím skontroluje prítomnosť realizačného tímu na striedačkách.  

Upozorňujeme R a DZ na nové tlacivá a pokyny uverejňené na stránke oztk.sk,v sekcii tabuľky a pokyny pre R a DZ.

TMK – L. Danyi 

Upozorňujeme FK že funkciu trénera ako aj asistenta môže vykonávať len kvalifikovaný tréner platnou licenciou  EEFA   / A,B,C/ .  Platí od prvého jarného kola  2014-2015  .  

 

JUDr    Ján  Č i l í k    - predseda  ObFZ           Ján    F o r g o n  - sekretár

Top