správa/oznam

ŠTK,KM – Kooš A

7/05/18   ŠTK,KM na základe rozhodnutia VV 8.05.2018 zvoláva mimoriadný aktív predsedov /štatutárnych zástupcov/ futbalových klubov ObFZ R. Sobota na deň 18.05.2018 o 16,oo. Miesto Rimavská Sobota kaviareň Junior Komplex / 50 m od železničnej a autobusovej stanici /.

8/05/18 Informácia k novému súťažnému ročníku 2018-2019.

Prihlášky do súťaží ObFZ / dospelí,mládež/ v elektronickej podobe pošlú FK 30.06.2018 . Aktivujú FK cez ISSF. Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže. / osobitne pre každú kategóriu /. Povinnosť uvádzať farby dresov v prihláške je len pre súťaže dospelých.

Štartovné sa nemení na súťažný ročník 2018-2019 FK uhradí na účet ObFZ do 30.06.2018. Do správy pre prijímateľa sa napíše / Názov FK , štartovné 2018-2019/.

9/05/18  Schvaľujeme výsledky 16.,kolo dospelých podľa zverejnených na futbalnet.sk okrem Muráň –  Radnovce  v šetrení.

10/05/18  Nariaďujeme odohrať M F S 17., kolo dospelí Revúčka – Radnovce v Murán dňa 13.05.2018 ÚHČ.

11/05/18 ŠTK,KM nariaďuje FK Uzovská Panica zabezpečiť na M F Z Uzovská Panica – Jelšava usporiadateľskú službu HU + 10 usporiadateľov.

12/05/18  ŠTK,KM schvaľuje výsledky 18., kola  U-19 a 25., kola U -15 zverejnených na futbalnet.sk. ,okrem M F S 18., kola Rimavské Janovce – V. Blh 0:3 kont  podľa čl. 82 ods., 1 f  SP . Neoprávnený štart hráča R. Janovce postupujeme na DK.   Rimavská Seč - R. Janovce 3:0 kont,, podľa článku 82 ods., 1 f SP

 

13/05/18 Schvaľujeme výsledky 6. Kolo., U – 19 podľa zverejnených na futbalnet.sk

14/05/18  Liga prípraviek  konečná výkonnostná tabuľka :

  1. Revúca
  2. Rimavská Sobota
  3. Tornaľa
  4. Jesenské
  5. Hnúšťa
  6. Jelšava

Najlepší strelec  36 gólov  Galovič Tomáš 36  gólov

Najlepší hráči z FK   Revúca   Furman M,   R. Sobota    - Balog Sebastián, Tornaľa   - Dostál Daniel, Jesenské . Hosszúréti Bálint,   Hnúšťa -   Selčan Dušan,   Jelšava – Zubaj Adrian

DK - M. Machyniak

7/05/2018 DK trestá, hráča Nicolas Várady 1247801, Fk Rimavská Seč, zastavením výkonu športu od 9.5.2018 do vyriešenia prípadu. DK žiada o vyjadrenie sa k HNS- udretie súpera do hlavy brutálnym spôsobom, do 14.5.2018, pod disciplinárnymi následkami, podaním cez ISSF.

8/05/2018 DK berie na vedomie podanie FK Revúcka ohľadom doplňujúcich údajov diváka Vladimíra Kilíka.

9/05/2018 DK trestá, diváka Vladimíra Kilíka zákazom vstupu na štadión kde bude hrať svoje MFS FK Revúcka na 12 mesiacov od 9.5.2018 podľa čl. 20 DP. FK Revúcka uhradí 10€ MZF.

10/05/2018 DK trestá, FK Revúcka, pokutou 50€ podľa čl. 57/2 DP a zákazom uskutočnenia MFS FK Revúcka na štadióne FK Revúcka, na 2 MFS. FK Revúcka odohrá svoje domáce MFS na neutrálnej pôde vo vzdialenosti 10 Km od štadióna FK Revúcka podľa čl. 28/1,2DP. Uhradiť 10€ MZF.

11/05/2018 DK trestá, Branislav Hrachiar 1096210 FK Revúcka, zákazom výkonu športu na 1 mesiac nepodmienečne podľa čl. 48/2b. od 3.5.2018. Uhradiť 10€ MZF.

12/05/2018 DK trestá, Miroslav Mikuš 1096827 FK Revúcka, zákazom výkonu športu na 3 mesiace nepodmienečne podľa čl. 49/2d. Uhradiť 10€ MZF.

13/05/2018 Na základe podnetu ŠTK, DK trestá, Aladár Gal 1374980 TJ Rimavské Janovce zákazom výkonu športu na 2 mesiace podľa čl. 53/2b od ukončenia predchádzajúceho trestu uloženého DO pod č: 1/05/2018 . Uhradiť 5€ MZF

14/05/2018 DK trestá, Alexander Bohó 1374942 kapitán TJ Rimavské Janovce, zákazom výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac nepodmienečne, podľa čl.53/3b DP od 9.5.2018. Uhradiť 5€ MZF.

15/05/2018 DK trestá, vedúci mužstva TJ Rimavské Janovce, Elemér Berky, nar. 14.03.1959, zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na MFS na 2 mesiace nepodmienečne od 9.5.2018 podľa čl. 53b DP. Uhradiť 5€ MZF.

16/05/2018 Na podnet KR ObFZ RS trestá DK, R Martin Hodoň, zákazom výkonu funkcie R na 4 MFS nepodmienečne od 9.5.2018.

17/05/2018 Na podnet KR ObFZ RS trestá DK, DZ Adrina Koóš, zákazom výkonu funkcie DZ na 4 MFS nepodmienečne od 9.5.2018.

18/05/2018 DK trestá Albert Lakatoš 1323242 FC Radnovce, zákazom výkonu športu od 9.5.2018 do vyriešenia prípadu.

19/05/2018 DK žiada FK Muráň o zaslanie videozáznamu z MFS, FK Muráň-FC Radnovce a FK R.Seč z MFS FK R.SEČ -FK Revúčka do 14.5.2018 pod disciplinárnymi následkami.

20/05/2018 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.5.2018 o 17:00 hod. z MFS FK Muráň - FC Radnovce, R Ivaník Ján, AR 1 Tomáš Koóš, AR2 Miloslav Šupka, a o 17:30 hod., s FC Radnovce hráča Albert Lakatoš 1323242, Kapitán Alexander Gyorgy 1180104, vedúci mužstva Július Kárász nar. 1.4.1959 pod disciplinárnymi následkami.

21/05/2018 DK trestá FK Revúcka, pokutou 50€ za nedodržanie nariadenia DK v US č. 37 uznesenie 6/05/2018.

22/05/2018 DK trestá, Peter Fabo 1339344 MFK Jelšava, zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne podľa čl. 37/3 DP od 9.5.2018. uhradiť 10€ MZF

KR – Parobek V.

1/. KR postupuje konanie R Hodoň M a DZ Kooš A na DK v stretnutí dospelých Muráň – Rimavská Seč  14., kolo.

2/.KR nemôže akceptovať ospravedlnenie R Rybár Csaba zo dňa 7.05.2018

3/. KR postupuje konanie Rybár Csaba /neospravedlnená neúčasť na M F S, neoprávnené uzatvorenie zápisu v systéme Issf/ na doriešenie na KR SsFZ.

4/KR  zaevidovala podnet FK Radnovce zo stretnutia dospelých Muráň – Radnovce .

5/. KR žiada predložiť záznam z M F S Muráň – Radnovce  do  15.05.2018   na ObFZ  R. Sobota.

 

Proti rozhodnutiam je možné  podať odvolanie podľa SP ,PF a Rozpisu ObFZ    Rimavská Sobota.

 

Mgr. Petrok Marian  - vr   - predseda ObFZ

Forgon  Ján  - sekretár ObFz

 

 

Marian Petrok – predseda ObFZ

 

Prijaté uznesenia zo zasadnutia VV – ObFZ dňa 8.05.2018

 

Top