správa/oznam

Zo zasadnutia VV – ObFZ  :   na svojom zasadnutí  okrem iných dňa 28.02.2018 na návrh predsedu ObFZ a zastupujúceho predsedu DK rozhodol o amnestiách FK a hráčov ./inf. ,v bode DK/.  Schválil Organizačný poriadok ObFZ  platný od 1.3.2018. Prijal informáciu predsedov  ŠTK,KM  TMK , KR o organizovaní seminárov školení  . Na základe zápisnici TMK – schválil účasť  výberu ObFZ na turnaji v Žiari nad Hronom.   Schválil za člena OK  na návrh predsedu OK  Petra Agócsa.  KR navrhne na ďaľšom zasadnutí člena ktorý bude zodpovedný za úsek DS.  MK bude doplnená jedným členom  / tajomník/.  ZK bude schválená na ďalšom zasadnutí VV- ObFZ.  

ŠTK, KM   -  Kooš A   1  /.  Turnaj prípraviek  Jesenské dňa  3.3.2018   . Pokyny sú zverejnené v ÚS č.27.   Začiatok turnaja  o 9,15 hod.  Upozorňujeme FK na  registráciu hráčov ,podľa vydaných pokynov na tuenaji v Hnúšti.  Ďalší turnaj organizuje FKM Tornaľa dňa   17.03.2018. Pozor zmena  8.04. MFK Jelšava  !!  21.04. Revúca   5.05.2018  Rimavská Sobota. 

DK – M. Machyniak  zast.  M.Bitala 

Zastavenie účinnosti rozhodnutí DK ObFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2017-2018 v rozsahu :

1/. Zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 17 ods. 4 DP SFZ. Vysvetlenie : jedná sa o odpustenie všetkých zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií  uložených na počet MFS  z jesennej časti 2017-2018  okrem disciplinárnych sankcií uložených na časové obdobie

2/.zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií uložených  po 5.,9,12 ŽK z jesennej časti  2017-2018

3/. zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných disciplinárnych  sankcií jednotlivcov  uložených na počet  súťažných stretnutí podľa čl.40 ods.  DP SFZ .  Vysvetlenie : jedná sa odpustenie všetkých zostatkov podmienečných disciplinárnych sankcií na počet stretnutí z jesennej časti 2017-2018 

4/Zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov, ktoré boli zmenené na  základe žiadosti  jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 41 DP  SFZ. Vysvetlenie : jedná sa o odpustenie  všetkých zostatkov podmienečných disciplinárnych sankcií ktoré boli zmenené z nepodmienečných  na základe žiadosti v jesennej časti 2017-2018

5/. Zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK ,ktorými boli hráči v súťažiach dospelých a dorastu napomenutí v jesennej časti ročníka 2017-2018. Vysvetlenie : jedná sa o anulovanie  všetkých doteraz evidovaných   ŽK ,ktoré boli udelené hráčom vo všetkých vekových  kategóriách v súťažiach ObFZ v jesennej časti 2017- 2018. 

6/. Zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcii jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 16 ods. 1 DP SFZ    Vysvetlenie :  jedná sa o odpustenie všetkých zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií uložených napr:  vedúcim družstiev, trénerom  hlavným usporiadateľom atď.  

Zostatky disciplinárnych  sankcií  nepodliehajúcich amnestii 

Kárász  Nikolas    1362248    Uzovská Panica         DS  /disciplinárna sankcia/  je účinná do 20.08.2018

Tamáš Richard     1224971    Uzovská Panica         DS    je účinná  do 02.07.2018  

KR – V. Parobek 

  1. Zimný seminár R a DS sa uskutoční 17.03.2018 v Klenovci / Reštaurácia – Pizzéria Demko/. Žiadame všetkých  R a DS  aby si svoje pracovné a rodinné povinnosti naplánovali tak aby sa mohli ZS zúčastniť. Poplatok  5 -€ /päť/  účastník je povinný uhradiť bankovým prevodom  alebo vkladom na účet ObFZ R. Sobota    SLSP     IBAN:  SK3809000000000068937510  do 10.03.2018 .   /  VS -1732018/platí pre všetkých,. Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť svoje meno. Účasť na ZS je podmienkou na delegovanie na MFS v jarnej časti ročníka 2017-2018.  Rovnako sa môžu zúčastniť ZS aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí budú  vítaní.  Pre tých ktorí sa nezúčastnia ZS, bude stanovený  náhradný termín, kde poplatok je 5+10 -€. Program je zverejnený v sekcii tabuľky a pokyny pre R a DS/Návrh programu ZS R a DS/

 

Zo sekretariátu :  2.3.2018  sa uskutoční Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov za rok 2017 v Tornali. Autobus ktorý zabezpečí odvoz záujemcov bude pristavený  o 15,15 pred Hotelom Zlatý Býk. /  Bezplatný odvoz na miesto a predpokladaný príchod  do R. Soboty  je  21,oo hod.  Začiatok o 17,oo  v MKS  Tornaľa.   

 

Mgr.  Petrok M   - predseda ObFZ                                          Forgon Ján – sekretár  ObFZ

 

Top