správa/oznam

Zasadnutie VV – ObFZ  sa uskutoční 28.09.2017 o 14,oo   - na zasadnutie pozývame zástupcov FK Kráľ, /Béreš ,Papp/   . Miesto  MŠK R. Sobota  - kancelária ObFZ   .

ŠTK,KM –G.Tóth

1/. Schvaľujeme výsledky I. ,triedy dospelých okrem M F S U. Panica – V. Blh  /hostia nepricestovali/

2/. Schvaľujeme výsledky  U -15 a U 19   z 15.9.2017 ,16.09.2017 a 16.09.2017.    M F S Radnovce – Kráľ U 19  sa nehralo  postupujeme na VV ObFZ. 

3/. ŠTK kontumuje M F S   U .Panica  V. Blh  3:0 kont., podľa SP čl.82 písm.b  ,za nenastúpenie a nepricestovanie na M F S podľa vylosovania  ObFZ.  Podnety neopodstatnené /V.Blh/

4/. MFS Kráľ – Sirk   - nehralo sa   postupujeme na VV   28.09.2017 . /ŠTK,KM /. 

5/. Podnet zaevidovaný 78667  ŠTK súhlasí  s preložením M F S   U-15  Klenovec – Ožďany 6. ,kolo na 27,09.2017 o 16,oo .  Za  zmenu na DL   poplatok 5+5 €   / Klenovec , Ožďany   v  MFZ /.  

6/. Upozorňujeme funkcionárov FK  na poplatky za hráčov /členské/ako aj  zdravotníkov vedúcich mužstiev a členov  FK  pre systém bez nesplnenia povinnosti  nepustí   menovaného do zápisu o stretnutí  platí aj pre  vedúcich mužstiev funkcionárov  BM  ,členov FK . Presné pokyny  sú zverejnené na stránkach SFZ  ako aj na  stránke ObFZ. 

7/. Súťaž prípraviek  - prihlášky  pošlite poštou  na ObFZ  ŠTK,KM do 30.09.2017  Svatoplukova 22  Rimavská Sobota      97901                  alebo na     e –mail          janforgon@pobox.sk      .   

DK   - P. Ďurík 

19/09/17   MFK  Jelšava  do 26.2017 doručí záznam z M F S Jelšava – Sirk  dospelí  pod disc., následkami.  /podnet 77871/

20/09/17   FK Velký Blh dospelí  pokuta  100+100 € za  nenastúpenie a nepricestovanie na MFS  Uzovská Panica – Velký Blh  podľa RS ObFZ 16/6a  poplatok  10 €.

21/09/17  DK zastavuje činnosť nepodmienečne FK V. Blh dospelí na 1 MFS podľa RS ObFZ 16/3 . FK stretnutie odohrá ale ŠTK po skončení súťaže FK odpočíta 3 body z výkonnostnej tabuľky. 

22/09/17  Upozorňujeme FK V. Blh že pri platbe za  R v MFZ sa objaví suma podľa Rozpisu ObFZ – ostatné náklady  ktorú sumu uhradí FK V. Blh. 

Zo sekretariátu :  nakoľko do dnešného dňa  z turnaja  v Jelšave R nedoručili zápisy o stretnutí  HK nemôže akceptovať  požiadavky  / Gača, Kúchen/.  

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a PF a Rozpisu   ObFZ

Dezider  Balajthy   vr     podpredseda   ObFZ                                             Ján Forgon   - sekretár

Top