správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky I. triedy  1. Kolo  - dospelí

2/.MFS  Radnovce – Rim. Janovce sa odohrá v Bátke  dňa 14.8.2016 podľa ÚHČ.

3/. Žiadame MFK Jelšava o písomné vyjadrenie / súhlas / zmeny ÚHČ  na 10,oo hod  4. Kolo  Jelšava – Kráľ  22.08.2016   do  15.08.2016. 

KM – M. Machyniak

1/. Podnet ŠK Bátka  odhlásenie mládežníckeho družstva postupujeme na DK.

2/.  V súťažnom ročníku 2016-2017 organizujeme súťaž prípraviek nakoľko je záujem o vytvorenie súťaže.  Poradu zástupcov : FK  R. Sobota, Jelšava, Revúca, Tornaľa Hnúšťa, Tisovec  ,Lubeník zvoláva KM na deň  17.08.2016  o 15,30 hod. ,v miestnosti V.I.P   MŠK   Rimavská Sobota.  Pokiaľ majú záujem aj ostatné FK hrajúce v súťažiach ObFZ R. Sobota  na porade sú vítaní , kde zástupcovia a vedenie rozhodne o systéme súťaže a vypracuje sa termínová listina .

DK  - P. Ďurík 

1/08/16   Buša Gabriel  divák R. Seč  žiadosť sa zamieta. 

2//08/16  Fabo Peter  1339344   MFK Jelšava   1 MFS NP podľa DP čl. 37/3  ČK po 2 ŽK od 10.08.2016  FK zaplatí  10-€. 

3/08/16  Uhrín Štefan  1035020  FK R. Janovce   3  MFS NP podľa DP čl  49-1b,čl-49-2b / ČK – HNS úmyselné kopnutie hráča bez lopty zozadu v neprerušenej hre/  od 10.8.2016  . FK uhradí 10-€. 

KR – V. Parobek  

1/. Náhradný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 19.08.2016 o 16,oo  na štadióne MŠK  R. Sobota, podľa už vydaných pokynov. 

2./ KR žiada doručiť videozáznam zo stretnutia Klenovec-Jelšava(1.kolo)do 16.8.2017. 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP  a Rozpisu ObFZ.

 

Zo sekretariátu   :    od 27.08.2016 do 3.09.2016    sekretár čerpá dovolenku   .  

 

JUDr    Ján  Č i l í k    - predseda ObFZ                                       Ján  F o r g o n – sekretár  ObFZ

Top