správa/oznam

ŠTK,KM  - Kooš A 

 

20/10/18   Schvaľujeme výsledky 9. kola  dospelých  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk

21/10/18   Schvaľujeme vžsledky 9.kola  U -19 podľa zverejnených výsledkov na futbalnet .sk

22/10/18   Schvaľujeme výsledky 9. kola U -15 skupina A a B podľa zverejnených výsledkov na futbalnet . sk

23/10/18   Schvaľujeme výsledky 5. kola U -11  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet . sk

24/10/18   ŠTK,KM kontumuje MFZ 9. kola U-15   skupina A  Muráň - Klenovec 3:0  kont podľa SP 82 ods.b.

25/10/18   Na základe vzájomnej dohody  MFZ U-19 10. kolo  Radnovce - Uz. Panica nariaďujeme odohrať  27.10.2018 o 14,oo v Uzovskej Panici.

 

DK  -   Machyniak   M.

29/10/2018 DK trestá Gabriela Oláha 1239114 (FK Uz. Panica) vylúčený po 2ŽK podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 25.10.2018.Uhradiť 10€ v MZF.

30/10/2018 DK trestá Róberta Kónya 1231983 (FK Ľubeník) vylúčený za HNS - úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera podľa čl. 46/1a DP na 2 MFS nepodmienečne od 25.10.2018. Uhradiť 10€ v MZF.

31/10/2018 DK trestá TJ Družstevník Klenovec, žiaci pokutou 50€ za nevycestovanie na stretnutie 9.kolo, konané 20.10.2018 medzi TJ Tatran Muráň – TJ Družstevník Klenovec podľa čl. 16/6a RS OBFZ RS,uhradiť v MZF na ObFZ RS.Zastavenie činnosti na 1 MFS,klub stretnutie odohrá,po skončení súťaže mu budú drátané 3 body.Uhradiť 5€ vMZF.

32/10/2018 DK žiada DS Gejza Tóth o predloženie dokladov o zaplatení pokuty a poplatku podľa uznesení pod č.25/10/2018 a č.17/10/2018 do 30.10.2018 na DK OBFZ RS,pod DS.

33/10/2018 Na základe DP čl.17/8 DK prerušuje tresty od 25.10.2018 udelené na časové obdobie,ktoré začnú platiť v jarnej časti sezóny 2018/19(zostávajúci časť DO) nasledovne:

Eugen Porteleky 1312931 FK Uz.Panica 2 mesiace NP

Roman Bari 1237427 FK Uz.Panica 1 mesiac a 27 dní NP

Nikolas Várady 1247801 FK R.Seč 2 mesiace a 9 dní NP

R Ján Ďurík 1312868 4 týždne NP

DS Gejza Tóth 1312897 4 týždne NP

Branislav Goldshmidt(vedúci mužstva TJ Tatran Muráň) 2 týždne NP

Róbert Kónya 1231983 FK Lubeník 2 MFS NP

Gabriel Oláh 1239114 FK Uz.Panica 1 MFS NP

 

 

HK   -    upozorňujeme FK na uhradenie faktúr z roku 2017,posledný termín do 31.11.2018. V prípade nesplnenia tejto povinnosti HK všetky prípady postúpi na riešenie DK ObFZ  s návrhom zastavenie činnosti FK prvým jarnym kolom.  

 

KR  -  Parobek V 

 

1/. KR prijala podnet č. ID 98261, MFK Jelšava   / Klenovec - Jelšava,/  KR  žiada predložiť videozáznam z MFS do 30.10.2018 pod disc., následkami. MFK Jelšava zaplatí 10-€ za podnet podľa rozpisu ObFZ RS  čl. 13., odsek 1.

2/. Podnet prijatý od ŠTK / V.Blh - R. Seč/  vyhodnotený ako neopodstatnený, FK R. Seč zaplatí poplatok  20-€ v MZF podľa kap., 16 bod 14 písm, j,k  RS ObFZ R.S.

3/. Upozoňujeme zodpovedných funkcionárov klubov,že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov pokiaľ nebudú spľňať tieto náležitosti / závažný podnet/  : pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný,len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2 ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR SsFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi,prípadne neudelenie ČK hráčovi,nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný,prípadne neuznaný gól. Do podnetu uvádzať aspoň približnú minutáž. . Poplatok podľa kap., 16 bod 14 písm., j,k RS  bude uhradený v MZF,okrem prípadov opodstatnenosti,čiastočnej opodstatnenosti,nepreuk&aacut e;zateľ nosti z hladiska snímania videokamerou,resp., stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.

4/   Z m e n a   DL  č. 12   

                                   Hajnáčka -  R. Seč    U-19        Kaličiak  bez  AR,       Radnovce -  Uz. Panica U-19 v Uz. Panici   Kluka  bez AR   ,  Lenartovce - Sirk  U- 19   nová      Oláh  bez AR. 

Ožďany - R. Janovce    U- 15    Kooš T    za Beracka   

 

Delegovanie SsFZ  :  4.liga - dorast   Jesenské - Bušince      AR  1    -   Kooš T,  3.liga žiaci   Jesenské  - Vígľaš Pstruša      R     Kúchen  

 

Ospravedlnení :  Ivanik 27.10/oneskorene/  Repka  27.10 /oneskorene/   Beracko  PN do odvolania .

 

Zo sekretariátu   : Kredity v eshope   -   žiadame Tj a FK aby  do 30.11.2018 minuli všetky kredity v eshope, aktuálny stav najdete vzdy na  http://podúpramladeze.futbalnetsfz.sk  a v dolnej časti máte kluby, ktoré neminuli ani 50%  kreditu     Ďakujeme  !    

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie.

Mgr.  Petrok M   - predseda ObFZ   v.r                                    Ján  F o r g o n  - sekretár

Top