správa/oznam

ŠTK –KM   G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky dospelých ,U-19 a U-15   9.-10.09.2017 

2/. Súťaž prípraviek  2017-2018  pre 8-10 ročných .  Žiadame FK aby prihlášky  poslali na ObFZ do 30.09.2017.  Turnajový spôsob na malých ihriskách.  

3/. Kontumujeme  MFS   Lubeník – Ožďany   U-15  podľa SP čl.82  postupujeme na DK

4/. Berieme na vedomie vyjadrenie I. Poprocký  FC 98 Hajnáčka  nesprávne vyplnenie zápisu o stretnutí  ,postupujeme na DK.

5/. ŠTK,KM berie  na vedomie oznámenie funkcionárov FK Kráľ ohľadom mládežníckých mužstiev FK Kráľ ,prípad postupujeme na VV ObFZ.

6/. Neúčasť P. Repka  na zasadnutí ŠTK,KM  - postupujeme na  KR.

7/.ŠTK  berie na vedomie  vysvetlenie R Ivanika   postup R v M F S R.Seč – Lenartovce   U-15.  

8/.  Kráľ – Uz. Panica dospelí   výsledok ostáva v platnosti  3:2 ,prípad postupujeme na DK 

9/.Upozorňujeme FK Radnovce   na nahrávanie  M F S z miesta kde bolo určené ŠTK pod disc., následkami ďalej na úpravu HP pod hracími následkami v Radnovciach.  M F S Radnovce – Klenovec dospelí postupujeme na DK.

10./ Vyjadrenia funkcionárov FK Radnovce ako aj písomné vyjadrenia FK Klenovec  ŠTK berie na vedomie.   

DK   - P. Ďurík     nové č. t      :   0902  846676 

7/09/17  Fandák Zoltán 1197274  FK Jelšava1 MFS NP  od 13.09.2017  podľa DP 37/3  7a  ČK po  2 ŽK  ,FK zaplatí 10-€.

8/09/13  Hudeček Tomáš  1245371  FK Sirk   6 týždňov NP  od 13.09,.2017  podľa DP 49/1b   FK zaplatí  10-€.

9/09/17   Lubeník –Ožďany   U-15  hostia na M F S nepricestovali  pokuta 50+50  €  poplatok 5-€.

10/09/17  Poprocky Ivan  tréner FC 98 Hajnáčka   Vincze Július  vedúci  mužstva ml. mužstiev  zákaz akejkoľvek funkcie U 15 ,U-19     1 mesiac NP   FK zaplatí 5+5  €,pod disc., následkami.

11/09/17  Kárász Nikolasz  1362248  FK Uz. Panica  6 mesiacov NP  od 13.09.2017 podľa DP  49/1b  za sotenie do R po M F S poplatok 10-€. 

12/09/17  FK Uzovská Panica  dospelí  zastavená činnosť NP  na 1 MFS  FK stretnutie odohrá ale po skončení súťaže ŠTK odpočíta z výkonnostnej tabuľky 3  body  podľa DP  28-1,3 . Poplatok 10-€.

13/09/17  DK trestá FK U. Panica  dospelých  pokutou 85 €, inzultácia R po   M F S hráčom /Kráľ – U.Panica/   poplatok   10-€. 

14/09/17   FC Radnovce dospelí   pokuta 30-€  za nedostatočnú usporiadateľskú činnosť, vniknutie divákov a usporiadateľov na HP  v M F S Radnovce – Klenovec     DP  58/2d.

15/09/17  FC Radnovce dospelí  nepodmienečne zatvorené ihrisko   na 1 MFS od 13.09.2017 podľa DP 58/2d  vniknutie divákov na HP ako aj usporiadateľov v MFS   Radnovce – Klenovec.  FK miesto stretnutia nahlási sekretárovi  do 15.09.2017.  / Návrh ŠK Bátka pokiaľ ŠTK dá súhlas/.   

16/09/17  Medveď Marek  1135168  FK Klenovec  1 MFS NP  podľa DP 47/2a urážky ,hanlivé výroky na  R a funkcionárov na základe  správy DPR.  FK zaplatí 10-€.

17/09/17   Lukáš Szajkó   1321337   FC Radnovce  2 MFS NP  od 13.09.2017  podľa DP 49/2a za chytenie súpera pod krk   v M F S Radnovce – Klenovec   podľa správy DPR  a záznamu   10-€.

18/09/17  Molnár Gabriel FC 98 Hajnáčka 1372612 dňum 14.09.2017 uvoľnená činnosť. 

TMK – L. Danyi 

Zasadnutie TMK ObFZ sa uskutoční  dňa  18.09.2017 o 14,oo na štadióne MŠK   R. Sobota /kancelária ObFZ/   .             .Ladislav Danyi   nový e –mail :   ladislav.danyi.1950@gmail.com.

KR – V. Parobek  

Zo zasadnutia KR  -  1. KR upozorňuje R na dôkladné a dôsledné vypisovanie zápisov  o stretnutí /papierových/  pokiaľ ISSF nie je funkčný.

2/. KR navrhuje doplniť na nominačnú listinu  R   ObFZ   Pocklan Roman, Bystrianský Patrik.

3/.Podnet  FK Klenovec čiastočne opodstatnený. Postupuje prípad na DK  HNS hráča Szajkó L  1321337 na základe záznamu .

Zmena na DL č. 5     Žiaci   :  15.09.2017      Klenovec – Lubeník     Ďurík za Sendreiho

Dospelí  :  Radnovce  - Muráň   MD   / Pocklan R     AR2/   Dorast   :   Radnovce  - Kráľ     MFS sa nehrá 

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP a Rozpisu ObFZ 

 

Dezider   Balajthy   v.r  - podpredseda  ObFZ           Ján   F o r g o n  - sekretár  ObFZ    

 

Top