správa/oznam

ŠTK  - G.Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky  I.tr. , z 29-30.10.2016 

KM- M. Machyniak 

1/. KM kontumuje M F S U – 19  R. Seč -  Sirk   3:0 kont,., hostia na stretnutir nepricestovali. Postupujeme na  DK. 

DK – P. Ďurík 

1/11/16  Havran Roman  1330482  FK Sirk  ČK po 2 ŽK  1 MFS NP od 2.11.2016 podľa DP 37/3  FK uhradí 10-€.

2/11/16  Fandák Zoltán 1197274 FK Jelšava  zastavená činnosť do vyriešenia prípadu. Menovaný zašle písomné vyjadrenie k incidentu  z MFS Lubeník – Jelšava  87. ,minúta odchod z HP  po ČK do 8.11.2016 na DK pod disc., následkami.

3/11/16  FK Lubeník zašle DVD záznam z M F S Lubeník – Jelšava   15.,kolo zo dňa 29.10.2016 do 8.11.2016 pod disc., následkami.

4/11/16  HU v MFS  Lubeník – Jelšava  Hegedüs  Roman nar., 16.2.1985  DK žiada o písomné vyjadrenie k pribehu incidentu pred M F S hráčov Jelšava a hráčom FK Lubeník Ján Laciak  1183994 a o privolaní orgánov PZ na štadión do 8.11.2016 pod disc., následkami.

5/11/16  Laciak Ján  1183994 FK Lubeník DK zastavuje činnosť nepodmienečne do vyriešenia prípadu. Menovaný zašle písomné vyjadrenie na DK ohľadom incidentu pred M F S Lubeník – Jelšava  pod disc., následkami do 8.11.2016.

6/11/2016  DK na návrh KM ObFZ trestá FK Sirk dorast / U-19/  fin., pokutou  70-€ pre ObFZ za nenastúpenie na MFS 10. kolo  R . Seč – Sirk  podľa  RS čl. 16-6a.  Uhradí v MZF. 

KR-V.Parobek

Delegačný list č.13a zo dňa 28.10.2016

 1.trieda 4.kolo 5.11.2016 o 14 00

Lubeník – Sirk           Laciak,Rybár,Pelle,Tóth

 Dorast 1.kolo 5.11.2016 o 11 00

Jelšava- Sirk            Konček,Kuchen

Rozhodcovia a delegáti z nominačnej listiny ObFZ uhradia členský príspevok vo výške 10 € (viď Smernica o spôsobe úhrady členského príspevku SFZ ), IHNEĎ!!! bankovým prevodom na účet ObFZ nasledovne:

Číslo účtu ObFZ (IBAN): SK38 0900 0000 0000 6893 7510

Variabilný symbol 6666

Konštantný symbol 0558

Do „správy pre príjemcu“ uviesť meno a priezvisko

V prípade, že R resp. DZ už uhradil členský príspevok napr. ako hráč, tréner, už príspevok v tomto súťažnom ročníku neplatí.

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a Rozpisu  ObFZ

 

JUDr  Ján  Č i l í k   - predseda  ObFZ                       Ján    F o r g o n   - sekretár ObFZ

Top