správa/oznam

ŠTK – Kooš A

01/06/18  Informácia k novému súťažnému ročníku  2018-2019

Prihlášky do súťaže dospelých a mládeže ObFZ R. Sobota v termíne do 30.06.2018 si družstvá  podajú osobitne cez ISSF –Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže.  Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzania farby dresov v prihláške je len pre súťaže dospelých.

02/06/18/  ŠTK – KM upozorňuje FK na jednotné ÚHČ a dátum 21.,a 22., kola dospelých .

03/06/18  Schvaľujeme výsledky 20.,kola dospelých podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk

04/06/18  ŠTK,KM  schvaľuje výsledky  10., kolo U-19,podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk

05/06/18  ŠTK,KM schvaľuje výsledky  22., kolo U-15 podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk

06/06/18  ŠTK,KM  súhlasí s odohratím MFZ U – 15  V. Blh – Ožďany  7.06.2018 o 17,oo  na základe vzájomnej dohody. FK Ožďany uhradí poplatok 5-€  MZF. 

7/06/18  ŠTK,KM zaevidovala žiadosť FK Ožďany o zmene termínu MFZ U-15 Ožďany – Muráň.  Žiadame vyjadrenie FK Muráň.

DK   Machyniak  M 

1/6/18  DK trestá Trifonti Nikolas 1312932  FK Uz. Panica, vylúčený po 2 ŽK,zákazom výkonu športu na 1 M F S NP podľa čl 37/3 DP od 7.06.2018. Uhradiť 10-€ v MZF

2/6/18  DK trestá Ziman Rastislav 1299765 OFK Sirk, vylúčený za HNS – hrubé urážky voči delegovanej osobe, zákazom výkonu športu na 6 týždňov NP  podľa čl 48/2b DP od 7.06.2018 Uhradiť 10-€ v MZF.

3/6/18  DK trestá na základe správy DS a oznámení o nedostatkoch Hudeček Tomáš  1245371 / masér OFK Sirk/,zákazom výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na 2 mesiace NP podľa čl. 48/2b DP od 7.06.2018. Uhradiť 10-€ v MZF.  

Odvolacia komisia  - Tóth G.   6/06/2018

Odvolanie  ŠK Rimavská Seč voči rozhodnutiu  ŠTK  ObFZ      /  MFZ    Muráň – Rimavská Seč  dospelí  hrané  22.04.2018/

1/. OK  na základe šetrenia a zistených skutočností kontumuje MFS Muráň – Rimavská Seč dospelí z 22.04.2018 o:3  kont., v prospech ŠK Rimavská Seč  ,podľa  SP čl. 52/b ako aj DP čl 53 bod 1-2 a SP čl. 82 bod „f“.  50-€  poplatok za odvolanie sa vracia ŠK R. Seč.  Odvolanie ŠK Rimavská Seč  - vyhovené.

2/. Na DK postupujeme opätovné nedostavenie sa hráčov  FK Muráň  :  Matajz  Radovan a Fatľa Jakub /31.05.2018 a 6.06.2018/ ako aj  neúčasť  AR 2 Nosáľ Marian /  31.05 a 6.06.2018/ ,na zasadnutie sa nedostavil 6.6.2018 ani DZ  z M F S Muráň – R. Seč   Kooš Adrian.  OK ani v jednom prípade nedostala písomné vyjadrenie ani  ospravedlnenie od menovaných.   

 

KR  - Parobek  V 

Zmena   DL  č. 21       Uz.Panica – Radnovce      Pelle za Končeka      , Sirk – Ožďany   Konček za Pelleho  

 

Mgr.  Petrok  Marian   - predseda ObFZ                                               Ján   Forgon  - sekretár ObFZ

 

 

SMÚTOČNÉ   OZNÁMENIE   

7.júna 2018  opustil naše rady vo veku 78 rokov dlhoročný funkcionár, tréner   František  Vaš.  Posledná rozlúčka so zosnulým  sa bude konať   11. Júna 2018/pondelok/ o 14,oo v Dome smútku v Rimavskej Sobote.     

 

 

 

 

Top