správa/oznam

Zo sekretariátu  :  od 1. 8.2017 do 14.08.2017 sekretár čerpá dovolenku  . 

 Zasadnutie VV – ObFZ  sa uskutoční   14.08.2017  o 14,oo   na štadióne MŠK   R. Sobota . Na zasadnutie pozývame predsedov odborných komisií   .             

ŠTK ,KM  - G. Tóth 

1/08/17Potvrdzovanie súpisiek pre všetky vekové kategórie   16.08.2017  na ObFZ R. Sobota   Svätoplukova 22   od   13.oo  do   17,30  hod.  Bez potvrdenia lekára  súpisky potvrdené nebudú  .  Tréner  FK   u dospelých musí mať  patričnú licenciu podľa pokynov  TMK ObFZ a Rozpisu ObFZ R. Sobota pre súťažný ročník 2017-2018.    

2/08/ 17 Kontrola HP a štadiónov  :   Rimavská Seč -  9.08.2017  o 8,30 , Radnovce   o 9,30 ,   Revúčka  o 11,30  Uzovská Panica  o 13,oo   .   Žiadame  zástupcov FK aby  na  štadiónoch boli prítomní v uvedených hodinách.  Krátky záznam sa spracuje na mieste ,ktorý predseda ŠTK predloží na ednanie do VV  14.08.2017   .

3/8/17   MFS  Na základe vzájomnej dohody  1 kolo Sirk – Kráľ nariaďujeme odohrať 5.11.2017 o 14,oo   HP Sirk   / ISSF  /.

4/08/17   Preloženie M F S 3. Kolo,  U.Panica – Kráľ  ŠTK nesúhlasí .  / Zamietavé stanovisko  FK U. Panica  ISSF /. 

KR – V. Parobek  

Náhradný termín -   letný seminár   a fyzické previerky R   a DZ sa uskutoční   dňa   18.08.2017 o 16,oo na štadióne MŠK R. Sobota  poplatok 10 +2 €.   Na seminári sa zúčastnia  R ObFZ /čakateľ/  Bystrianský , Kooš T, . 

Členské poplatky každý  R a DZ v systéme vygeneruje podľa pokynov SFZ . Pokyny na stránkach SFZ . /Termín do 1. kola 2017-2018/.    

Upozornenie  -  pokiaľ R nemá odznak SFZ  nový  zabezpečí KR cez sekretára do 1. ,kola . Oznámiť predsedovi KR alebo sekretárovi  ObFZ  .  

DK – P. Ďurík  

DK  prvé zasadnutie bude mať 14.08.2017 – žiadosti  podajte do 13.08.2017   14.08.2017 žiadosti /podnety/nebudú akceptované !  

Proti rozhodnutiam  je možné podať odvolanie podľa SP a Rozpisu ObFZ  2017 – 2018.

Dezider   B a l a j t h y  vr.                                               Ján  F o r g o n  - sekretár  ObFZ 

 

 

 

Dobrý deň važení kluboví manažéri a sekretári zväzov,
 prosíme aby ste informovali svojich hráčov o prihlasovaní, zmene emailu alebo vygenerovaní nového hesla.
 Pri prihlasovaní do systému ISSF je potrebné:
 1.prihlasovacie meno (čo je registračný email alebo používateľove registračné číslo). V prípade, že si používateľ chce zmeniť email, prihlási sa do ISSF a zmení si ho v časti "môj účet", alebo používateľ navštívi akúkoľvek futbalovú matriku, alebo jeho klubový manažér požiada o zmenu cez ISSF - pomoc.
 2.prihlasovacie heslo (ak si ho používateľ nepamätá, tak pod prihlasovacími údajmi je možnosť "zabudli ste heslo?" - pokračuje kliknutím na tento text, v tomto momente sa objaví riadok, aby ste zadali aktuálny email a kontrolný text. Kontrolný text je schválne trošku ťažšie čítateľný (kvôli umelej inteligencii na získavanie hesiel používateľov), preto je možné že text neprečítate hneď na prvykrát správne (ak kliknete na text, ktorý nie je čítateľný, vygeneruje sa iný). V tomto momente, ak správne vyplníte tieto dva riadky Vám systém ISSF vygeneruje nové prihlasovacie heslo, no POZOR, v tele emailu je aj link pre aktiváciu tohto nového zaslaného hesla, na ktorý je potrebné kliknúť predtým!!!
 Súhrn: heslo si dajte skopírovať (pomocou ctrl+c alebo pravým tlačítkom na myši + kopírovať), potom kliknúť na link pre aktiváciu tohto hesla, presmeruje Vás na stránku ISSF a nové heslo Vám bolo aktivované. Kliknúť na "na úvodnú stránku", zadať email a vložiť heslo (crtl+v alebo pravým tlačítkom na myši + vložiť). Systém zároveň žiada aby ste si zadali nové heslo a to dvakrát pod sebou kvôli kontrole. Úspešne ste zmenili heslo a pracujete v systéme.

 

Top