správa/oznam

Zo sekretariátu - školenie zdravotníkov - prihlášky posielajte do 30.06.2018 na ObFZ R. Sobota 

 Školenie trénerov prihlášky môžete poslať do 30.06.2018 predlžený termín podľa vydaných pokynov TMK ObFZ a SsFZ . Informáciu podá L. Danyi predseda TMK ObFZ R. Sobota č. t. : 0917906032  

Aktív ŠTK,KM SsFZ sa uskutoční dňa 28.06.2018 o 15,oo v Banskej Bystrici .

ŠTK,KM - Kooš A  

16/06/18 Informácia k novému súťažnému ročníku 2018/2019 Elektronické prihlášky do súťaží ObFZ dospelí a mládež v termíne do 30.06.2018. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF . / Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže. / FK za každé svoje družstvo vyplní jednotlivo. Povinnosť uvádzania farby dresov v prihláške je len pre súťaže dospelých. 

17/06/18 ŠTK-KM zvoláva aktív štatutárnych zástupcov klubov na riadny aktív/spojený s konferenciou/ na 21.07.2018 /sobota miesto a presný čas bude u presnený dodatočne. Žiadame aby ste svoje pracovné a voľno časové aktivity prispôsobili termínu aktívu 

18/06/18 Účastníci súťaže 6.ligy /bývalá I.trieda dospelých / ObFZ musia mať : mládežnícke mužstvo – U-15 , U-19 alebo prípravku . Kvalifikovaného trénera s platnou licenciou pre všetky súťaže ObFZ . Zdravotníka - prihláseného v systéme ISSF .

Šatne pre hostí . Miestnosť pre R a DZ ObFZ pre 4 osoby . Sprchy a sociálne zaradenie /WC / aj pre divákov - štandard pre podľa hygienickej normy . Striedačky pre hráčov a RT tak pre domácich ako aj pre hostí minimálne 10 osôb. 

Hracia plocha - musí byť ohradená od divákov. HP na vyhovujúcej úrovni.   

POHÁR ObFZ - povinná účasť – nová verzia bude prezentovaná na aktíve ObFZ 21.07.2018 

19/06/18 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 22 kolo dospelí podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk

20/06/18 MFZ Muráň – Sirk dospelí kontumujeme podľa SP 82 g výsledok ostáva v platnosti 

21/06/18 Schvaľujeme výsledky 24 .,kola U -15 podľa zverejnených výsledkov na futbalnet .sk 

22/06/18 MFZ Ožďany – Muráň U-15 kontumujeme 3:0 za nepricestovanie FK Muráň podľa SP 82 1b, prípad odstupujeme na DK  

23/06/18 ŠTK-KM kontumuje MFZ dospelých 14.,kolo Muráň – Rimavská Seč 0:3 podľa rozhodnutia odvolacej komisie ObFZ R. Sobota.   

DK – M. Machyniak  

12/06/18 Porteleky Eugen 1312931 FK U.Panica 1 MFS nepodmienečne od 20.06.2018 5 ŽK podľa 37/5a DP. Uhradiť 10-€ MZF. 

13/06/18/ DK trestá Porteleky Eugen 1312931 FK U.Panica za HNS voči delegovanej osobe/vulgárne nadávky, opľutie HR/ na 4 mesiace nepodmienečne od 20.06.2018 + pokuta 30-€,podľa článku 48/2b DP. DO začne plynúť po odpykaní DO pod číslom 12/06/2018 Uhradiť 10-€ MZF. 

14/06/18 DK trestá Bari Roman 1237427 Uz.Panica za HNS voči delegovanej osobe /vulgárne nadávky a vyhrážky / 4 mesiace nepodmienečne od 20.06.2018 + pokuta 30-€ podľa čl. 48/2b DP. Uhradiť 10-€ v MZF. 

15/06/18 DK trestá Bryndzák Kristián 1361574 žiak MFK Jelšava za HNS voči súperovi/ pokus o kopnutie súpera/ na 4 týždne nepodmienečne od 20.06.2018 podľa článku 49/2b . Uhradiť 5 € MZF 

16/06/18 DK berie na vedomie vyjadrenie Fandák Zoltán 1197274 MFK Jelšava . 

17/06/18 DK na základe správy DS a vlastných zistení trestá Fandák Zoltán MFK Jelšava za HNS voči súperovi zákazom výkonu športu na 8 súťažných stretnutí nepodmienečne od 14.06.2018 podľa čl., 49/2a. Uhradiť 10-€ MZF. 

18/06/18 DK trestá OFK Sirk pokutou 20-€ za nedohratie MFS FK Muráň – OFK Sirk. Uhradiť 10-€ MZF. 

19/06/18 DK v ÚS č. 45 2017-18 zverejní prerušenie trestov 

20/06/18 DK trestá TJ Tatran Muráň U-15/žiaci/ pokutou 50-€ pre ObFZ + 50 € pre TJ Ožďany za nepricestovanie na MFS podľa čl. 16/6 RS. Uhradiť 5-€ v MZF.   

KR – Parobek V 

Letný seminár R , DZ a fyzické previerky R sa budú konať 3.08.2018 o 16,oo. Miesto a program budú zverejnené včas.    

 

 

Mgr Petrok Marian v.r - predseda ObFZ   

                                                                                                   Ján Forgon - sekretár

 

 

Top